infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców – Zakup kursu

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp
do Twoich kursów
eLearning
Zakup kursu

Tutaj zakupisz kupon na kurs.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą przy ulicy Sanguszki 1, 00-222 Warszawa w celu przeprowadzenia interaktywnego szkolenia i testowania umiejętności z zakresu pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy w ramach Usługi „ASSiEK”.

Zakup kurs

Adaptacyjny System Egzaminowania i Szkolenia Kierowców – ASSiEK

Zmieniający się świat, dynamika jego rozwoju niezwykle mocno wpływa na współczesną motoryzację. Coraz większa ilość pojazdów poruszających się po drogach, rozbudowana infrastruktura oraz nowoczesne i naszpikowane rozwiązaniami technologicznymi samochody, stawiają coraz wyższe wymagania wobec użytkowników dróg.


Kurs na prawo jazdy to szalenie ważnych krok w życiu z którym się stykamy na początku drogi zwanej “Kierowca”. Nie jest to akcesorium takie jak np. opony które należy zmieniać co sezon lub płyny które powinniśmy zmieniać według zaleceń eksploatacyjnych.


Z reguły wiedza zdobyta na kursie prawa jazdy jest podstawą, pierwszym otwarciem w karierze kierowcy. Każdy Kierowca, w tym również Kierowca Zawodowy uczy się przez całe życie, a jego wiedza podlega ciągłej zmianie tak jak zmienia się świat motoryzacji.


Dzięki współpracy PWPW i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.pl stworzyliśmy pierwszy i unikalny na skalę europejską adaptacyjny system szkolenia i egzaminowania kierowców dostosowujący się w czasie rzeczywistym do zmieniającego się środowiska i otoczenia ruchu drogowego w Polsce, tworzący najwyższy standard merytoryczny w obszarze kursów na prawo jazdy.


Niezależnie od tego czy jesteś przyszłym kierowcą przygotowującym się do pierwszego w życiu egzaminu na prawo jazdy, czy też doświadczonym kierowcą podnoszącym swoje umiejętności w celu uzyskania uprawnień na nowe kategorie pojazdów, Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kierowców ASSiEK stanowi gwarancję najwyższej merytorycznej wiedzy niezbędnej do uzyskania wymarzonego prawa jazdy.


W zależności od zmieniającej się sytuacji drogowej, stanu prawnego, a nawet pory roku ASSiEK jako jedyny system e‑learnignowy pozwala na dostosowanie aktualnego, najwyższej jakości kontentu merytorycznego wykorzystywanego podczas szkoleń na prawo jazdy do dynamicznie zmieniających się oczekiwań wobec przyszłych i obecnych kierowców.


ASSiEK to innowacyjne rozwiązanie technologiczne w obszarze metodologii e-learningu wspomagające metodykę szkoleniową kursów na prawo jazdy, oparte o pytania jakie są wykorzystywane podczas egzaminu. Ponadto ASSiEK to największy dostępny na rynku aktualny kontent multimedialny – ponad 1000 materiałów multimedialnych aktualizowanych i dostosowywanych na bieżąco.


ASSiEK to ogólnopolska marka wspierająca merytorycznie i biznesowo ośrodki szkolenia kierowców w całym kraju, zwiększająca profesjonalizację polskiego rynku szkoleń kandydatów na kierowców, a dzięki współpracy z Partnerami (PWPW, KRBRD, Policja, ITD, Kierowca.pl) stanowi jeden z kluczowych elementów systemu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wpisanego w strategię rządowych działań prospołecznych.


W związku z licznymi pytaniami informujemy:


1. Baza pytań funkcjonujących w systemie e-learningu dla kandydatów na kierowców m.in. w Adaptacyjnym Systemie Szkolenia i Egzaminowania Kierowców (ASSiEK) zawiera część pytań dostępnych na Egzaminie Państwowym w WORD.

2. Pełna baza pytań egzaminacyjnych funkcjonujących na egzaminie Państwowym dostępna jest na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Jednocześnie informujemy, że:


Baza Pytań – jest to opracowany przez PWPW, skatalogowany pod względem merytorycznym zbiór oznaczonych funkcjonalnie pytań, stanowiących pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie na prawo jazdy w rozumieniu art. 51 ust. 2a pkt 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155 – tekst jednolity), zawierający dodatkowe oznaczenie każdego z pytań umożliwiające zastosowanie Algorytmu losowania w procesie przeprowadzania części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy.


W świetle obowiązujących regulacji prawnych , tj. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. oraz Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. PWPW S.A. jak i każdy inny podmiot, jest uprawnione do dostępu i ponownego wykorzystania pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie na prawo jazdy, które z mocy prawa otrzymały status informacji publicznej.


Zobowiązany do udostępnienia pytań Minister do spraw transportu nie wskazał konkretnych warunków i ograniczeń w zakresie ponownego wykorzystania pytań .


Tym samym korzystając z prawa dowolnego wykorzystywania udostępnionych w BIP MIiR pytań egzaminacyjnych: do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii pytań oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych do pytań, PWPW jest prawnie umocowane do stworzenia w oparciu o pytania egzaminacyjne, swoich produktów, korzystając z ochrony prawnej dla utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.


Zgodnie z art.51 ust.2b przedmiotem informacji publicznej jest wyłącznie treść pytania egzaminacyjnego, nie są objęte statusem informacji publicznej oznaczone (otagowane) pytania pod względem ich kwalifikacji funkcjonalnej i przynależności do grupy pytań wg. np. kategorii prawo-jazdy, czy problematyki której dane pytanie dotyczy. Wobec powyższego PWPW przysługuje majątkowe prawo własności do opracowania pod nazwą Baza Pytań zgodnie z przedstawioną powyżej definicją, który stanowi odrębny utwór prawa autorskiego podlegającego właściwej ochronie prawnej, którym PWPW może dowolnie dysponować w tym pobierać pożytki z korzystania oraz korzystać z ochrony przed bezprawnym korzystaniem z tego utworu przez podmioty nieupoważnione.


Dostęp do systemu jest płatny 99zł za 90 dni lub 128 zł za 120 dni. Udostępniamy możliwość płatności e-przelewem lub kartą VISA i MasterCard.