infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

VIN - Numer Identyfikacyjny Pojazdu

Sprawdź VIN: Wpisz dane szukanego pojazdu

LUB"Sprawdź VIN" to usługa dająca możliwość weryfikacji poprawności pary danych: numer rejestracyjny pojazdu z numerem VIN. Dodatkowo, w przypadku odnalezienia w bazie danych informacji o pojeździe wyświetlony zostanie raport z podstawowymi danymi pojazdu oraz raport rozszerzony z opisem ukazujący historię kolejnych rejestracji pojazdu.


Usługa jest nieodpłatna.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wymagana zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1, jako administrator danych informuje, że:

1) PWPW S.A. wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania weryfikacji poprawności danych, tj. numeru rejestracyjnego pojazdu z numerem VIN oraz otrzymania zestawu informacji o pojeździe i jego historii rejestracji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż wskazani we wniosku;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Usługi;
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłuższy niż okres archiwizacji.
9) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.