infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Przeterminowane pozwolenie czasowe

Utworzono: 08-10-2014 0:00

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego auta wiąże się z koniecznością wystawienia pozwolenia czasowego. Korzystać z niego można przez 30 dni, w tym czasie do wydziału komunikacji trafia dowód docelowy i należy się po niego zgłosić.

Korzystanie z przeterminowanego pozwolenia czasowego może skutkować odholowaniem pojazdu na policyjny parking, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Korzystanie z przeterminowanego pozwolenia czasowego może skutkować odholowaniem pojazdu na policyjny parking, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Pojazd może poruszać się po drogach tylko wówczas, gdy ma wystawiony dowód rejestracyjny. Przeterminowane pozwolenie czasowe (dowód tymczasowy) jest dokumentem nieważnym, formalnie samochód nie jest wówczas dopuszczony do ruchu, a kierowca nie ma prawa poruszać się nim.

Przegapienie terminu odbioru dokumentu samo w sobie nie niesie za sobą żadnych problemów, o ile oczywiście w tym czasie samochód nie jest używany. Problemy zaczynają się wówczas, gdy samochód z przeterminowanym dokumentem zostanie zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Wówczas na kierowcę jest nakładany mandat w wysokości 50 zł, ale na tym nie koniec. Pojazd, który znajduje się na drodze publicznej, a nie ma prawa z niej korzystać, zostanie  odholowany na parking policyjny na koszt kierowcy. Zazwyczaj koszt takiej operacji wynosi około 300-400 zł -  zależy to od dystansu, jaki musi pokonać laweta od miejsca zatrzymania, do parkingu. Koszty mogą jednak wzrosnąć, wszystko zależy od tego, jak długo samochód będzie czekał na odbiór. Dzienny koszt postoju w takim miejscu to około 30 zł. Zatrzymany kierowca zostaje wówczas bez pojazdu i bez pozwolenia czasowego, które będzie zabrane przez policję. Kierowca dostanie jednak pokwitowanie i to na jego podstawie  możliwy będzie odbiór „twardego” dowodu rejestracyjnego w urzędzie.

Przekroczenie 30 dniowego okresu, kiedy należy zgłosić się po stały dowód nie powoduje, że odebranie go będzie w jakiś sposób utrudnione. Dowód nie jest nigdzie odsyłany, ani archiwizowany, po prostu czeka na właściciela pojazdu.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego potrzebne jest:
- dokument tożsamości,
- pozwolenie czasowe, które należy zwrócić organowi,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca działa poprzez upoważnionego pełnomocnika,
- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

To, czy dowód rejestracyjny czeka już na odbiór można sprawdzić na stronie: https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Podziel się