infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

KARTY WARSZTATOWE DRUGIEJ GENERACJI

Utworzono: 01-03-2019 16:42

W związku z wejściem w życie przepisów* ustanawiających wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych trafiają do nas pytania dotyczące wydawania kart warsztatowych drugiej generacji.

Informujemy, że obecnie karty tachografowe drugiej generacji są testowane w wyspecjalizowanym laboratorium. Równolegle trwa proces uzyskiwania świadectwa interoperacyjności dla kart, który zakończy się w tym samym czasie co testy funkcjonalne kart. W najbliższych dniach dla wszystkich rodzajów kart drugiej generacji prowadzone będą testy wdrożeniowe.

Określona w przepisach procedura szczególna, dotycząca świadectwa interoperacyjności dla urządzeń rejestrujących i kart do tachografów drugiej generacji, mówi o 4-miesięcznym „oknie czasowym” od uzyskania pierwszego świadectwa interoperacyjności. Nastąpiło to 18 grudnia 2018 r., termin ten mija więc 18 kwietnia br., a ostateczne świadectwo interoperacyjności jest wydawane dopiero na koniec tego okresu. W tym przypadku jednostka certyfikująca, w której PWPW prowadzi proces homologacji, nie wydaje tymczasowych świadectw homologacji.

Rozpoczęty w Europie w 2016 roku proces wdrożenia kart drugiej generacji przebiega w całej Europie bardzo wolno z uwagi na fakt, że uprawnione do wydawania certyfikatu są obecnie tyko 2 laboratoria – STA w Szwecji i RDW w Holandii. Laboratorium znajdujące się w Wielkiej Brytanii, w związku z planowanym opuszczeniem UE, zaprzestało certyfikacji. W związku z tym Polska jak i inne kraje Unii mają problem z terminowym wdrożeniem kart drugiej generacji.

Niewielkie opóźnienie wdrożenia kart warsztatowych 2 generacji w Polsce wynika z sytuacji opisanej powyżej. Będziemy na bieżąco informowali Państwa o postępie certyfikacji i terminie rozpoczęcia wydawania kart warsztatowych drugiej generacji, przy czym nie powinno to nastąpić później niż do połowy kwietnia br. Wdrożenie pozostałych kart drugiej generacji przebiega planowo, więc uruchomienie wydawania tych kart nastąpi w terminie.

Informujemy, że od 4 marca, po godzinie 16.00, na stronie www.info-car.pl zostanie uruchomiony formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o wydanie testowej karty warsztatowej drugiej generacji, ważnej czasowo. Karta będzie umożliwiała testowanie poprawności komunikacji nowych urządzeń z kartami drugiej generacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub mailowy z naszą infolinią dla tachografów cyfrowych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30):

(022) 332 92 90
tachograf@pwpw.pl

* Dyrektywa Komisji Europejskiej 165/2014/UE wraz z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014, Załącznik 1C

Podziel się