infoCAR

Wniosek o testową kartę warsztatową 2. generacji

Zapoznałam/łem się z polityką prywatności.


Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, informujemy, że: