infoCAR

Zaloguj się

Zmiany w programie szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Utworzono: 29-05-2018 8:50

Ministerstwo infrastruktury opublikowało na stronie rządowego centrum legislacji projekt rozporządzenia, który wprowadza kilka zmian w programie szkolenia z techniki jazdy, w którym będą uczestniczyć młodzi kierowcy, gdy w życie wejdą przepisy wprowadzające tzw. „okres próbny”.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Znowelizowane zostanie całe rozporządzenie w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, ale zmiany dotyczą tylko praktycznej części szkolenia, które będzie realizowane w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy z wykorzystaniem m.in. płyt poślizgowych.

Wyłącznik ABS i ESP

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu mieliśmy do czynienia za zapisami mówiącymi o wykonywaniu zadań przez kierowców w samochodach bez ABS i bez ESP.  To sprawiało problemy w interpretacji, o jakie pojazdy chodzi. Od wielu lat bowiem na rynku nie ma dostępnych nowych samochodów bez wspomnianych systemów bezpieczeństwa. W znowelizowanym rozporządzeniu określono, że chodzi o pojazdy, gdzie dany system będzie wyłączony. Zastosowanie wyłącznika ABS i ESP sprawi, że wszystkie zadania z obowiązkowego szkolenia dla młodych kierowców będzie można było wykonać z wykorzystaniem jednego pojazdu. To w znaczący sposób ułatwi pracę ośrodkom doskonalenia techniki jazdy (ODTJ), gdzie realizowane będą obowiązkowe szkolenia praktyczne.

Niepełnosprawni

Ze szkolenia praktycznego w ODTJ nie są zwolnione osoby z niepełnosprawnością. One także po wejście w życie przepisów wprowadzających okres próbny, będą musiały uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu, by utrzymać zdobyte prawo jazdy. W nadal obowiązującym stanie prawnym niepełnosprawni musieliby uczestniczyć w szkoleniu z wykorzystaniem pojazdów ośrodka doskonalenia techniki jazdy, co w wielu, a zapewne w większości przypadków byłoby niewykonalne. Samochody dla osób niepełnosprawnych bardzo często są specjalnie dostosowane do indywidualnej niepełnosprawności co oznacza, że w zasadzie niemożliwe jest podróżowanie pojazdem innym niż własny. W znowelizowanym rozporządzeniu dopuszczono możliwość wykonywania zadań własnym samochodem,  oprócz tego pozwolono, by wszystkie zadania mogły być wykonywane bez wyłączania systemów ABS i ESP. W przypadku wielu samochodów, taka modyfikacja byłaby zbyt kosztowna do wykonania na potrzeby jednorazowego szkolenia.  

Data wejścia w życie

Rozporządzenie ma wejść w życie 4 czerwca 2018 r., co oczywiście nie oznacza, że zacznie być stosowane tego dnia. By mogło znaleźć zastosowanie, musi zacząć być realizowany okres próbny dla młodych kierowców, a ten 4 czerwca nie zaczyna obowiązywać.

Program szkolenia (przypomnienie)

Przypominamy, że podczas kursu w ODTJ kierowcy, którzy uzyskają prawo jazdy kategorii B będą musieli wykonać następujące zadania (w tej materii nic się nie zmienia):

1. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem z wyłączonym systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
2. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem z wyłączonym systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
3. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem z wyłączonym systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
4. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
5. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system stabilizujący tor jazdy pojazdu (ESP)
6. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem z wyłączonym systemem stabilizującym tor jazdy pojazdu (ESP)

Celem szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy nie jest nauczenie wychodzenia z poślizgu lub panowania nad nim. Celem jest natomiast pokazanie i uświadomienie młodym kierowcom co się stanie, gdy przesadzą z prędkością w trudnych warunkach drogowych. Część z wymienionych zadań zakończy się bowiem utratą panowania nad pojazdem i poślizgiem. Wprowadzenie podobnych szkoleń w Szwecji sprawiło, że kraj ten jest obecnie najbezpieczniejszy na świecie w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Podziel się