infoCAR

Zaloguj się

Zmiany w egzaminowaniu kierowców!

Utworzono: 17-10-2016 15:40

Będzie łatwiej na egzaminie? Wiele skazuje na to, że może tak się stać. Instrukcja egzaminowania po nowelizacji przepisów będzie zakładać większą swobodę egzaminatora w podejmowaniu decyzji. Dotychczas ramy oceny jazdy były sztywne i nienaruszalne, teraz się to zmienia.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Większa swoboda decyzji egzaminatora

Dotychczas egzaminator musiał przerwać egzamin, gdy kandydat na kierowcę popełnił błąd wskazany w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (np. najechanie na linię podwójną ciągłą, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h itd.). Obecnie egzaminator będzie mógł nie przerwać egzaminu w razie zaistnienia określonych okoliczności. Branżowy serwis l-instruktor.pl wskazuje na praktyczne zastosowanie tego przepisu. Chodzi m.in. o najechanie na linię podwójną ciągłą przy wykonywaniu skrętu na skrzyżowaniu w sytuacji, gdy skrzyżowanie zostało błędnie oznakowane – źle wymalowane linie, co praktycznie uniemożliwia wykonanie manewru bez najechania na linie lub sprawia, że ma to niewiele wspólnego z płynną i bezpieczną jazdą. Wcześniej w takich sytuacjach egzaminatorzy musieli zakończyć egzamin, teraz nie będzie to dla nich obligatoryjne.

Łatwiej zostać egzaminatorem nadzorującym

Dotychczas egzaminatorem nadzorującym mogła zostać osoba, która posiadała uprawnienia do egzaminowa kandydatów na kierowców w zakresie kategorii A, B i C oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w egzaminowaniu na kategorie B i C. Teraz dodano możliwość posiadania uprawnień do egzaminowania kategorii D, bez wymogu posiadania kategorii C i skrócono wymagany czas doświadczenia w egzaminowaniu z 3 na 2 lata.

Nagrywanie egzaminu

Dopuszcza się, by egzaminator mógł zatrzymać proces nagrywania egzaminów, ale jedynie po zakończeniu danego egzaminu w celu wymiany nośnika danych (np. karty pamięci) – wcześniej nie było to dozwolone, co rodziło problemy techniczne. Urządzenia muszą też posiadać funkcje informowania o tym, że obraz z kamer jest prawidłowo rejestrowany (ekran z widokiem kamer lub kontrolka informująca o tym).

Zwolnienia z opłat za egzamin

Osoba egzaminowana nie będzie płacić za ponowny egzamin w przypadku, gdy poprzedni nie został przeprowadzony z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii urządzenia rejestrującego egzamin (kamery). Zwolnienie z opłaty egzaminacyjnej będzie dotyczyć również przypadków, gdy awarii ulegnie pojazd egzaminacyjny, a nie będzie możliwości kontynuowania egzaminu z wykorzystaniem innego pojazdu będącego w dyspozycji ośrodka egzaminacyjnego. Innym przypadkiem, gdzie kandydat na kierowcę będzie zwolniony z opłaty, będzie sytuacje, gdy egzamin będzie przerwany, gdy osoba nadzorująca proces stwierdzi, że egzamin jest przeprowadzany niezgodnie z prawem (z winy egzaminatora). Oplata nie będzie również pobierana, gdy do egzaminu nie dojdzie z powodu awarii systemu teleinformatycznego ośrodka.

Łatwiej dla osób niepełnosprawnych

W nowych przepisach dokonane zostało wydłużenie czasu na wykonanie niektórych zadań egzaminacyjnych przez osoby niepełnosprawne. Dzieje się tak w przypadku sprzęganiu pojazdu z przyczepą. Wcześniej na to zadanie niepełnosprawny kandydat na kierowcę miał 15 minut, teraz będzie miał 30 minut. Podobnie jest w przypadku rozprzęgania pojazdu – wcześniej osoba niepełnosprawna miała na to 10 minut, a po zmianie przepisów 20.  

Automatyczne światła

Jednym z zadań egzaminacyjnych jest włączenie świateł pojazdu odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym. To zadanie stanowiło problem natury technicznej w przypadku nowoczesnych samochodów, które światła włączają samoczynnie. Po wejściu w  życie przepisów, kandydat nie będzie musiał włączać świateł, jeśli pojazd włączy je samoczynnie.

Źródła:

Ustawa o kierujących pojazdami
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania
Nowelizacja rozporządzenia

 

Podziel się