infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Zaostrzone kary m.in. dla pijanych kierowców weszły w życie

Utworzono: 01-06-2017 0:52

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa, która w zdecydowany sposób uderza w pijanych sprawców wypadków drogowych, a także kierowców, którzy świadomie uciekali przed policją. To jednak nie wszystko – zobacz co się zmieniło.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Głównym założeniem zmian jest to, by za najpoważniejsze przestępstwa i wykroczenia drogowe, na kierowcę czekała surowa i co najważniejsze, nieuchronna kara. Do tej pory bowiem w wielu rażących przepadkach, orzekane były kary więzienia w zawieszeniu, a kierowca, który drwił z wymiaru sprawiedliwości nie odczuwał na swojej skórze większych konsekwencji. Po wejściu w życie zmian przepisów, pijany sprawca śmiertelnego wypadku obligatoryjnie trafi „za kratki”. W obecnym stanie prawnym wcale nie było to takie pewne.

Koniec z „zawiasami”

Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona. Dziś dolna granica kary przy takim przestępstwie to zaledwie 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do jednego roku więzienia można zawiesić.

Kara nawet po 3 latach

Organy ścigania i sądy dostaną wystarczający czas, by skutecznie wymierzyć sprawiedliwość sprawcy wykroczeń drogowych. Będą się one przedawniać w sprawach, w których wszczęto postępowanie, dopiero po trzech latach od momentu popełnienia czynu. Dziś przedawnienie następuje już po dwóch latach (np. w przypadku sprawy „Froga” przedawnienie karalności wykroczeń nastąpiło po wydaniu wyroku skazującego w pierwszej instancji a przed rozpoznaniem apelacji przez sąd odwoławczy i uniemożliwiło uprawomocnienie się tego wyroku).

Z zabranym prawem jazdy

Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, tak jak obecnie (w praktyce sądy rzadko ją orzekają, a jeśli już – to najczęściej w zawieszeniu). Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę nawet do 5 lat więzienia. Dziś – do 3 lat więzienia.

Uciekinier do więzienia

Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych z radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Dziś nawet najbardziej brawurowa ucieczka stwarzająca ogromne zagrożenie na drodze traktowana jest jak wykroczenie, za które grozi zaledwie grzywna lub kara aresztu do 30 dni.

Kierowcy z „ciekawą przeszłością” na cenzurowanym

Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą obligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżonego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat (mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców. Obecnie nie ma takiego obowiązku, co sprzyja wydawaniu łagodnych wyroków wobec notorycznych piratów drogowych, gdyż sądy najczęściej nie wiedzą o dotychczasowym łamaniu przepisów przez takie osoby.

Doprecyzowane rutynowe kontrole trzeźwości

W Prawie o ruchu drogowym znajdzie się uszczegółowiona regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków lub dopalaczy.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Surowe i nieuchronne kary mają być odpowiedzią na coraz bardziej zuchwałych przestępców drogowych, którzy wprost drwią z zasad panujących na naszych drogach. Zmiany powinny przynieść skutek w postaci zdecydowanego zmniejszenia liczby kierowców, którzy prowadzą pojazdy mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Podziel się