infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Wyższe kary za brak OC

Utworzono: 05-01-2017 8:00

Od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe stawki kar za brak aktualnego ubezpieczenia OC. Maksymalna kwota kary może teraz wynieść 4000 zł. Być może nie zapłaci jej każdy nieubezpieczony, ale z roku na rok sito kontroli staje się coraz bardziej szczelne.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Obecnie za brak ważnej polisy OC właściciel pojazdu może zostać wezwany do zapłaty kary w wysokości  4000 zł, w przypadku przerwy w ubezpieczeniu powyżej 14 dni, z kolei od 3 do 14 dni  kara wyniesie 2000 zł, a poniżej 3 dni 800 zł. Nie ma tutaj znaczenia, czy samochód był w tym czasie używany, czy też np. stał zamknięty w garażu lub lawet był unieruchomiony z powodu awarii.

Brak ważnego ubezpieczenia pojazdu jest wyłapywane przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) na podstawie wyników kontroli policyjnych, a także m.in. raportów przesiewowych z firm ubezpieczeniowych. Co roku system staje się coraz bardzie szczelny, a liczba nieubezpieczonych pojazdów systematycznie spada. Polska jest obecnie w gronie państw o najniższym odsetku nieubezpieczonych pojazdów – 0,5% co stanowi około 90-100 tys. pojazdów. Na tle innych państw Europy wypadamy zatem bardzo dobrze, lepiej jest jedynie kolejno w Danii, Szwecji, Holandii i w Niemczech. Najgorzej jest natomiast w Bułgarii, gdzie aż 18,1 pojazdów nie ma obowiązkowego ubezpieczenia.

- Nawet mimo ostatnich podwyżek składka za ubezpieczenie OC jest wielokrotnie niższa niż kara za jego brak – podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Z punktu widzenia użytkowników dróg lepiej  więc wykupić to ubezpieczenie  niż narażać się na tak wysoką sankcję, a w razie wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem na zwrot odszkodowania wypłaconego ofiarom takiego wypadku. Rekordzista ma do zwrotu 1,8 mln złotych. Polisa OC chroni bowiem posiadacza pojazdu i kierowcę przed koniecznością wypłaty z własnej kieszeni świadczeń za szkody spowodowane autem – wyjaśnia Elżbieta Wanat-Połeć.

Do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:
 - nieopłacenie pełnej raty składki za OC - tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;
-  wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC;
- wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce - należy pamiętać, by wykupić OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie później niż w chwili  wprowadzenia go do ruchu;
- przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany.

Wzrost kwoty kary za brak ubezpieczenia OC wynika wprost z wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Maksymalna kwota kary stanowi bowiem zawsze dwukrotność płacy minimalnej w danym roku.

Podziel się