infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Wielkie potrzeby własne

Utworzono: 04-11-2013 0:00

Podczas dojazdu do punktu kontrolnego w Lesznie uwagę inspektorów z Wielkopolskiego WITD zwrócił pojazd członowy poruszający się po drodze krajowej nr 5, którym wykonywany był przewóz na potrzeby własne tarcicy załadowanej na terenie Małopolski.

Przeładowany pojazd, źródło: www.gitd.gov.pl

Przeładowany pojazd, źródło: www.gitd.gov.pl

Pojazd zatrzymano celem dokonania pomiarów normatywności. Podejrzenia inspektorów się potwierdziły. Stwierdzono rażące przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która wyniosła ponad 47 ton. Tak ciężki ładunek spowodował w konsekwencji również rażące przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej na drogę - ponad 14 ton. Skrajne nieprawidłowości stwierdzono również po przeanalizowaniu danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Ustalono, że kierowca nagminnie prowadzi pojazd z kartą wyjętą z tachografu i w okresie podlegającym kontroli wielokrotnie skracał odpoczynki dobowe o nawet 5 godzin.

O skali naruszeń świadczy fakt, że suma kar za przekroczenia z czasu pracy przekracza 30.000 zł. Ustalono także, że kierowca wynagradzany jest przede wszystkim za liczbę przejechanych kilometrów, czego zabraniają przepisy. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika, a kierowcę ukarano mandatem karnym. Pojazd unieruchomiono do czasu rozładowania części ładunku.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się