infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Typy ubezpieczeń komunikacyjnych

Utworzono: 30-06-2015 0:00

Kierowcy mają bardzo wiele możliwości w kwestii ubezpieczenia auta. Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi mieć każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych. Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne, a kierowca dobiera je indywidualnie w zależności od potrzeb.

Wypadek drogowy, źródło: materiały własne info-car.pl

Wypadek drogowy, źródło: materiały własne info-car.pl

OC

Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), ten typ ubezpieczenia jest obowiązkowy, każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi mieć wykupioną polisę. OC zabezpiecza sprawcę wypadku od kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez siebie. W razie spowodowania wypadku, szkody wyrządzone przez sprawcę pokrywa wybrany przez niego zakład ubezpieczeń.  W analogicznej sytuacji, gdy kierowca jest ofiarą wypadku, ma np. uszkodzony pojazd i złamaną rękę, wówczas koszty odszkodowawcze ponosi ubezpieczyciel wybrany przez sprawcę wypadku. Sprawca wypadku posiadający wyłącznie polisę OC nie może jednak liczyć na jakikolwiek zwrot kosztów naprawy lub wymiany swojego uszkodzonego auta.

Koszt ubezpieczenia OC jest zależny od wielu czynników, ale najważniejszymi z nich jest wiek posiadacza auta oraz ilość lat bezszkodowej jazdy. Najmłodsi kierowcy od lat stanowią bowiem grupę największego ryzyka i mają najdroższe polisy. Wraz z wiekiem i latami jazdy bez spowodowania żadnych szkód w ruchu drogowym, kierowca może liczyć na coroczne zniżki – od 5 do 10% rocznie. Po 6 latach bezszkodowej jazdy kierowca może otrzymać zniżkę w wysokości 60% lub nawet 70% od kwoty wyjściowej. Jeżeli jednak kierowca spowoduje wypadek, a szkoda zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela, wówczas kierowca musi się liczyć z tym, że wysokość składki wzrośnie mu. Zazwyczaj ubezpieczyciel odbiera kierowcy dwie ostatnie zniżki za bezszkodową jazdę. Jeżeli jednak zdarzenie miało miejsce w pierwszym roku ubezpieczenia, wówczas kierowcy przyjdzie zapłacić więcej niż na początku. Najmniej ostrożni kierowcy płacą nawet 160% kwoty bazowej! Polityki dawania zniżek i zwyżek towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają same.

Ubezpieczenie OC zabezpiecza przed kosztami wypadku jedynie osoby, które nie naruszyły prawa w szczególnie rażący sposób. W sytuacji, gdy sprawca wypadku prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, prowadził pojazd skradziony, nie posiadał uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub zbiegł z miejsca zdarzenia, wówczas będzie musiał zwrócić zakładowi ubezpieczeń pieniądze wypłacone osobom poszkodowanym. W takich przypadkach dochodzi bowiem do tzw. regresu ubezpieczenia.

AC

Autocasco jest rodzajem dobrowolnych ubezpieczeń posiadaczy pojazdów i z reguły jest dużo droższe od OC. Ten typ polisy ubezpieczenia w odróżnieniu od OC zabezpiecza również sprawcę wypadku przed kosztami naprawy lub wymiany swojego auta. W warunkach umowy ubezpieczeniowej znajdziemy jednak rygory, jakimi musi poddawać się kierowca, by otrzymać odszkodowanie w razie spowodowania wypadku i zazwyczaj są one tożsame z warunkami regresu ubezpieczenia, ale mogą też być jeszcze bardziej rozbudowane. Oprócz ograniczeń związanych z regresem, posiadacz auta musi się liczyć z tym, że w przypadku auta starszego niż 10 lat, ubezpieczenie go może być dość kłopotliwe lub niekorzystne. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie sprzedaje bowiem polis dla tak starych pojazdów, możliwe jest natomiast kontynuowanie zawartego wcześniej ubezpieczenia. Na rynku można jednak znaleźć kilka firm, które ubezpieczają pojazdy w wieku do 15 lat.

Wybierając ubezpieczenie, AC posiadacz auta powinien się kierować nie wysokością składki, lecz zakresem ubezpieczenia i dobrać go w zależności do swoich potrzeb i oferowanej ceny. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wysokość składki będzie wyższa. Często jest też tak, że zakres ubezpieczenia można dość dowolnie negocjować z agentem ubezpieczeniowym dobierając nawet bardzo nietypowe czynniki ryzyka. W zakresie typowych ubezpieczeń AC znajdą się takie sytuacje jak: szkody powstałe w wyniku wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego, pożaru lub wybuchu, działania zjawisk atmosferycznych, takich jak np.  powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

W tego typu ubezpieczeniach również funkcjonuje system zniżek za bezszkodową jazdę i zwyżek w przypadku wystąpienia szkód.

Assistance

Ten typ dobrowolnego ubezpieczenia zabezpiecza kierowcę i pasażerów w czasie podróży przed nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi z awarią auta. Tutaj też wszystko zależy od ceny. W zależności od wybranej opcji ubezpieczony może liczyć na odholowanie auta do wskazanego miejsca, naprawę go na koszt ubezpieczyciela, samochód zastępczy w celu kontynuowania podróży, nocleg w hotelu w pobliżu miejsca awarii, awaryjne otwarcie drzwi i wiele innych – wszystko zależy od ceny. Bardzo często ubezpieczenie assistance jest składnikiem ubezpieczenia OC lub AC

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest typem ubezpieczenia dobrowolnego dotyczącego życia i zdrowia kierowcy a także pasażerów auta. W zależności od wysokości składki osobom znajdującym się w pojeździe zostaną wypłacone kwoty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem a także/lub zostaną pokryte koszty leczenia i rehabilitacji. W przypadku śmierci osób, ich rodzinom zostanie wypłacone odszkodowanie z tego tytułu. Ubezpieczenie NNW również bardzo często bywa częścią składową polis OC lub AC

Czytaj więcej na temat ubezpieczenia w czasie podróży zagranicznych.

Podziel się