infoCAR

Zaloguj się

Szkolenie z pierwszej pomocy nawet po jazdach

Utworzono: 11-03-2016 1:26

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców pozwala na uczestniczenie w szkoleniu z pierwszej pomocy w dowolnym momencie trwania kursu. Ważne jest, by szkolenie zostało zakończone przed końcem całego kursu.

Szkolenie z pierwszej pomocy można zorganizowac np. tego samego dnia, co jazdy na mieście.

Szkolenie z pierwszej pomocy można zorganizowac np. tego samego dnia, co jazdy na mieście.

Zmiana dotyczyć będzie w szczególności osób, które do egzaminu teoretycznego przygotowywały się samodzielnie. Dotychczas takie osoby musiały przed rozpoczęciem jazd, odbyć 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Znowelizowane rozporządzenie pozwala na rozpoczęcie jazd od razu po zaliczonym egzaminie w WORD. Szkolenie z pierwszej pomocy może odbyć się np. w trakcie trwania jazd lub nawet po ich zakończeniu – wyjeżdżeniu wszystkich godzin.

Powodem zmiany jest to, że nadal niewielu kursantów decyduje się na samodzielne przygotowanie się do egzaminu, wobec czego często bywało tak, że ośrodki szkolenia kierowców musiały organizować szkolenie z pierwszej pomocy dla jednej lub najwyżej kilku osób. To w sposób naturalny podnosiło koszty szkolenia zwłaszcza, że do przeprowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy, szkoły jazdy muszą zazwyczaj zatrudniać odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z zewnątrz. Teraz szkoły jazdy mogą zaczekać, aż uzbiera się odpowiednio duża grupa kursantów i dopiero wówczas rozpocząć szkolenie z pierwszej pomocy. W ten sposób jednostkowy koszt dla kursantów będzie znacznie niższy, a szkolenie praktyczne będzie można rozpocząć od razu po zaliczeniu egzaminu teoretycznego.

Modyfikacja rozporządzenia zapewne wpłynie także na kształt standardowych, pełnych szkoleń. Dotychczas pierwsza pomoc musiała być zrealizowana przed rozpoczęciem jazd. Teraz będzie można odbyć minimum 26 godzinne szkolenie teoretyczne, rozpocząć jazdy, a szkolenie z pierwszej pomocy odbyć w trakcie jazd lub po ich zakończeniu.

Przepisy:

§ 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym:
1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia,
b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
– dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,
c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D,
d) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM

(…)

3. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia:
1) rozpoczyna się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, c lub d – o ile część teoretyczna szkolenia jest wymagana;  

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

 

Podziel się