infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Szczególnie nieostrożni za kierownicą

Utworzono: 09-04-2019 7:16

Wjazd na torowisko przy zamykających się rogatkach, potrącenia pieszych na przejściach, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach itd. We wszystkich tych przypadkach kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, przez jej niezachowanie giną ludzie!

Źródło: Materiały własne InfoCar

Źródło: Materiały własne InfoCar

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w określonych miejscach i sytuacjach, wynika wprost z Ustawy prawo o ruchu drogowym. Tymczasem niewykluczone jest, że jest jednym z najczęściej lekceważonym obowiązkiem kierowcy, co przekłada się z kolei na największą liczbę ofiar. W podanych poniżej statystykach, niezachowanie szczególnej ostrożności, będzie kluczową przyczyną w pierwszej i trzeciej pozycji. 

W 2018 r. głównymi przyczynami wypadków było: 
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 7 488 wypadków,
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 6 256 wypadków,
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - 3 072 wypadki.

Szczególna ostrożność, to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Niestety, jak wynika z obserwacji dróg w Polsce, nagminnie w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność, kierowcy zachowują się w sposób zgoła odmienny. Bezrefleksyjne wyprzedzanie lub omijanie na przejściu dla pieszych, przejazd przez skrzyżowanie bez zastosowania zasad pierwszeństwa, wjazd na torowisko mimo jasnych i wyraźnych sygnałów zabraniających tego. Wszystko to wynika z tego, że kierowca nie zachował szczególnej ostrożności lub co gorsza, celowo zignorował swoje obowiązki. 

Katalog miejsc i zachowań, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność, jest bardzo precyzyjnie określony w ustawie Prawo o ruchu drogowym: 

 • Przechodzenie przez jezdnię lub torowisko,
 • włączanie się do ruchu,
 • zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu,
 • cofanie,
 • wyprzedzanie,
 • zbliżanie się do skrzyżowania,
 • zbliżanie się do przejścia dla pieszych,
 • przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku,
 • zbliżanie się do przejazdu dla rowerzystów,
 • zbliżanie się do przejazdu kolejowego,
 • jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami,
 • kierowanie rowerem i korzystanie z drogi dla rowerów i pieszych,
 • przejeżdżanie obok pojazdu oznaczonego tablicą z literą „L”(nauka jazdy),
 • przejeżdżanie obok pojazdu przewożącego dzieci lub młodzież lub autobusu szkolnego,
 • przejeżdżanie obok pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • jazda pojazdem nienormatywnym,
 • jazda pojazdem uprzywilejowanym w sytuacji, gdy kierowca nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego,
 • jazda pojazdem wykonującym na drodze czynności porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, gdy kierowca zgodnie z nadanym prawem nie stosuje się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju.

We wszystkich tych sytuacjach kierowca powinien być przygotowany, do natychmiastowej reakcji w razie wystąpienia okoliczności zmuszających go do działania. Zdecydowanie nie powinien wówczas kontemplować otaczającej go przyrody, architektury, opowiadać dowcipu towarzyszom podróży, patrzeć na wyświetlacz radia, szukać czegoś w schowku, zmieniać ustawień nawigacji itd. Powinien natomiast maksymalnie skupić się na prowadzeniu auta, by w tych newralgicznych miejscach po prostu nie uczestniczyć w wypadku. 

Oprócz wymienianych wcześniej miejsc, zaczerpniętych wprost z ustawy Prawo o ruchu drogowym, szczególna ostrożność powinna zostać użyta także w innych okolicznościach i każdy kierowca musi samemu ocenić, jak należy zachowywać się w danym miejscu. Jedną z takich okoliczności będzie bez wątpienia przejazd obok nieogrodzonego boiska, na którym dzieci grają w piłkę, przejeżdżanie obok szkoły w czasie przerwy pomiędzy lekcjami, przejeżdżanie przez las po zmroku, gdy na drodze mogą pojawić się dzikie zwierzęta itp. W tych, jak również w wielu innych sytuacjach, nie jest wskazany głęboki relaks za kierownicą.

Podziel się