infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Śląskie taksówki pod lupą służb kontrolnych

Utworzono: 15-12-2014 0:00

Dnia 5 grudnia w godzinach wieczornych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  w Katowicach wspólnie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Policją zorganizowali akcję kontroli taksówek. Akcję przeprowadzono jednocześnie w kilku miastach: w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Kontrola taksówek, źródło: www.gitd.gov.pl

Kontrola taksówek, źródło: www.gitd.gov.pl

Łącznie skontrolowano 160 taksówek osobowych. Do najpoważniejszych naruszeń należało wykrycie 3 przypadków tzw. „szarej strefy". Były to pojazdy, których oznakowanie tylko przypominało taksówkę – na dachach posiadały lampy i były opisane w sposób kojarzący się z TAXI. W rzeczywistości samochody te nie były wyposażone w taksometry ani kasy fiskalne, a osoby wykonujące nimi przewozy nie posiadały wymaganej licencji na transport osób taksówką. Takie działanie narusza zasady uczciwej konkurencji i zagraża legalnie pracującym taksówkarzom oraz pasażerom, którzy często nie wiedzą nawet, że kierowcą pojazdu jest przypadkowa osoba, nie tylko naruszająca przepisy, ale też niezweryfikowana pod względem niekaralności.

W związku z wykryciem powyższych naruszeń, na podstawie ustawy o transporcie drogowym wszczęte zostały postępowania administracyjne. Przewoźnikom grożą kary w wysokości 10 tys. zł.  Inspektorzy stwierdzili też 3 przypadki wykonywania transportu inną taksówką, niż ta, na którą przedsiębiorcy posiadali licencję, za co na każdego z nich zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej kara wysokości 2 tysięcy zł.

Ze względu na zły stan techniczny kontrolowanych taksówek (jakość ogumienia, wycieki płynów eksploatacyjnych, braki w wyposażeniu) ponad 15% kontroli zakończyło się nałożeniem przez inspektorów i policjantów mandatów karnych. Aż w 6 przypadkach ukarano taksówkarzy za niedopełnienie obowiązku zalegalizowania taksometru a w dwóch - za brak badań technicznych. Zatrzymano również 18 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

W trakcie prowadzonych czynności inspektorzy kontroli skarbowej nałożyli mandaty karne za brak ewidencjonowania sprzedaży na urządzeniach rejestrujących oraz brak kasy fiskalnej – w sumie 19 mandatów na kwotę ponad 5000 złotych. W jednym przypadku kontrolujący stwierdzili ingerencję w pamięć kasy fiskalnej. W tym przypadku wobec taksówkarza zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się