infoCAR

Zaloguj się

Sejm za przesunięciem okresu próbnego

Utworzono: 30-11-2016 23:44

Sejm zajął się ustawą, która ma przesunąć okres próbny dla młodych kierowców, a także nowe zasady naliczania punktów karnych na 4 czerwca 2018 r. Za przesunięciem wejścia w życie przepisów opowiedzieli się wszyscy obecni na sali posłowie.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Powodem przesunięcia wielu planowanych zmian w kwestii kierowców, jest nieprzygotowanie na czas systemu CEPiK. Wiele rozwiązań, takich jak np. zarządzanie okresem próbnym, nowy system naliczania punktów karnych, a także nowe, natychmiastowe zatrzymywanie uprawnień na 3 miesiące, miały działać w oparciu o zupełnie nową Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Ta zgodnie z dotychczasowym terminem wejścia w życie przepisów ustawy, miała zacząć działać 1 stycznia 2017 r. Problemy w realizacji tego przedsięwzięcia sprawiły, że termin musiał być przełożony.

Okres próbny

Rewolucja w kwestii prawa jazdy będzie miała zatem miejsce półtora roku po planowanym terminie. Młodzi kierowcy, którzy uzyskają prawa jazdy 4 czerwca 2018 r. i później, będą musieli stosować się do zupełnie nowych zasad zdobywania, a w zasadzie utrzymania uprawnień. W czasie trwania 2 letniego okresu próbnego, kierowcę będą obowiązywać następujące zasady:

- Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowany w WORD w okresie od 4 do 8 miesięcy od uzyskania uprawnień (koszt 100 zł),
- praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy z wykorzystaniem pojazdów na specjalnych płytach poślizgowych w okresie od 4 do 8 miesięcy od uzyskania uprawnień (koszt 200 zł),
- wolniej przez 8 miesięcy (50 km/h w zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym, 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych),
- zielony listek na przedniej i tylnej szybie pojazdu przez 8 miesięcy,
- kurs reedukacyjny za dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ciągu dwóch lat,
- utrata uprawnień za trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Punkty karne po nowemu
 
Osoba, która po wejściu w życie nowych przepisów zgromadzi na swoim koncie więcej niż 24 punktów karnych, zostanie skierowana na kurs reedukacyjny organizowany przez WORD. Taki sam los spotka młodego kierowcę, który w dwuletnim okresie próbnym popełni co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Na szkolenie kierowca będzie się musiał zgłosić w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. W terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, kierowca będzie musiał przedstawić staroście (wydział komunikacji) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Oprócz tego kierowca, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych, otrzyma skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Badanie należy wykonać w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu. Orzeczenie należy dostarczyć do wydziału komunikacji w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Niewykonanie tych czynności, będzie skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.

Program szkolenia będzie obejmował takie same zagadnienia, jak kursy prowadzone do tej pory, ale szkolenie będzie dłuższe i droższe. Koszt szkolenia będzie wynosił 500 zł i będzie ono trwać 28 godzin w systemie 4 dniowym po 7 godzin dziennie (1 godzina = 45 minut) . Kursy będą mogły być prowadzone jedynie w dni powszednie.

Jeżeli kierowca w ciągu następnych 5 lat po otrzymaniu skierowania na kurs reedukacyjny raz jeszcze zgromadzi 24 punkty karne, zostaną mu cofnięte wszystkie uprawnienia, a ich zdobywanie na nowo, będzie musiał rozpocząć w szkole jazdy. Punkty karne będą się kasować po roku od ich otrzymania.

Ustawa aby móc zacząć obowiązywać, musi zostać jeszcze przegłosowana przez senat, podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku ustaw. Nie powinno być jednak w tej kwestii żadnych opóźnień. Wskazuje na to np. jednomyślność posłów podczas głosowania ustawy w sejmie.

Podziel się