infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją

Utworzono: 05-11-2013 0:00

O każdym zdarzeniu drogowym, gdzie dochodzi do zderzenia z innym pojazdem, pieszym, stałą przeszkodą, zwykliśmy mówić – wypadek. Czym zatem jest kolizja?

Zderzenie dwóch samochodów osobowych, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Zderzenie dwóch samochodów osobowych, źródło: materiały własne www.info-car.pl


W powszechnym rozumieniu kolizja jest czymś mniej groźnym niż wypadek i bez wątpienia jest to prawda.  Wypadkiem jest zdarzenie drogowe, w wyniku którego  co najmniej jeden z uczestników ponosi śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, którego leczenie trwa dłużej niż 7 dni. Mowa zatem wszelkich zderzeniach, gdzie np. ranna osoba umiera w szpitalu wskutek obrażeń lub ginie na miejscu. Wypadkiem będzie także zdarzenie, gdzie uczestnik dozna np. złamania ręki. Leczenia złamania trwa dłużej niż 7 dni, a zatem tutaj też będziemy mówić o wypadku.


Kolizją są natomiast inne zdarzenia, o mniej tragicznych skutkach. Będą to zatem wszelkiego rodzaju stłuczki, w których nie ucierpiała żadna osoba lub leczenie poszkodowanych nie trwało dłużej niż 7 dni.


Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją zazwyczaj jest też powiązana ze stopniem zniszczenia pojazdu, ale oczywiście nie jest to regułą. Nawet  lekkie uderzenie w tył pojazdu może zakończyć się poważnymi konsekwencjami – wszystko zależy od okoliczności. Zdarza się, że w lekko uszkodzonym pojeździe znajduje się ciężko ranna osoba. Zdarza się też i tak, że z kompletnie rozbitego pojazdu o własnych siłach wychodzi kierowca, który nie doznał żadnego zranienia.


Odpowiedzialność


Podział na wypadki i kolizje jest ściśle powiązany z kwalifikacją czynu sprawcy. W przypadku kolizji sprawca odpowiada za wykroczenie zagrożone karą grzywny. Gdy sprawca spowoduje wypadek, odpowiada za swój czyn, jak za przestępstwo. Odpowiedzialność za wypadek określa szczegółowo art. 177 Kodeksu karnego. 


 177.
§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.


Postępowanie


Świadomość tego, czy dane zdarzenie było wypadkiem, czy kolizją jest bardzo ważna. Inaczej należy postępować w przypadku uczestniczenia w wypadku, niż w przypadku kolizji.


Wypadek - jeżeli w wyniku zdarzenia co najmniej jedna osoba straciła życie lub została ranna, nie należy usuwać pojazdów z drogi. Sprawą muszą zająć się odpowiednie służby, udokumentować wszelkie ślady, zabezpieczyć dowody itp. Wobec tego, na miejsce zdarzenia należy koniecznie wezwać policję i służby ratunkowe.

Kolizja – jeżeli w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, uszkodzone są jedynie pojazdy, należy wówczas (o ile jest to możliwe) usunąć pojazdy z drogi. Niezastosowanie się do tego obowiązku może grozić mandatem karnym. Po usunięciu pojazdów, należy ustalić sprawcę i za porozumieniem stron sporządzić protokół z miejsca zdarzenia. W protokole powinny się znaleźć następujące informacje:  dane osób uczestniczących w zdarzeniu, dane pojazdów, nazwa ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania, szczegółowy opis przebiegu zdarzenia, opis uszkodzeń pojazdów i szkic sytuacyjny. Warto w pojeździe wozić ze sobą wydrukowany protokół, by na miejscu ewentualnego zdarzenia, być zawsze przygotowanym do działania i niczego nie przeoczyć. Jeżeli osoby uczestniczące w kolizji nie są w stanie porozumieć się i ustalić, kto jest sprawcą, wtedy należy wezwać policję. Funkcjonariusze z pewnością poradzą sobie z tym tematem dużo szybciej, a przy tym wręczą sprawcy stosowny mandat. Policję należy wezwać także wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca był pod wpływem alkoholu lub innego środka o podobnym działaniu lub np. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (osoba w zbyt młodym wieku).

Wypadki i kolizje w statystykach


Policja prowadzi statystyki kolizji od 1990 r., wcześniej policyjne rejestry uwzględniały jedynie liczbę wypadków. W pierwszym roku zliczania zgłoszonych kolizji proporcja pomiędzy wypadkami (50 432) a kolizjami (106 693) wskazywała na to, że kolizji było dwa razy więcej. Oznacza to, że w co drugim zdarzeniu drogowym ktoś został ciężko ranny lub stracił życie. Przez kolejne lata mieliśmy do czynienia z korzystną zmianą statystyki. Co prawda liczba kolizji wrastała, ale wzrastała też liczba pojazdów na drogach. Najważniejsze jest jednak to, że przez ostatnie dwie dekady spadła liczba wypadków. Obecnie kolizji jest dziewięciokrotnie więcej niż wypadków (wypadki 37 046, kolizje 339 581 – dane z 2012 r.). To oznacza, że zaledwie w co dziewiątym zdarzeniu drogowym ktoś poważnie ucierpiał, lub stracił życie. Wynika to jednak nie z poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, lecz przede wszystkim z rozwoju techniki motoryzacyjnej, która coraz lepiej dba o życie i zdrowie podróżujących osób.

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją jest niewielka i bardzo cienka. Bardzo często, pozorne szczegóły, takie jak +10 km/h decydują o czyimś zdrowiu lub życiu i o własnej przyszłości. Sprawca może bowiem trafić za kratki nawet na 8 lat. By tego uniknąć, wystarczy zazwyczaj nie łamać przepisów…
 

Podziel się