infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Przepisy dla rowerzystów

Utworzono: 07-04-2016 15:18

Po kilku latach ożywiła się dyskusja na temat kart rowerowych. Posłowie debatują na temat tego, czy np. dorosłe osoby nieposiadające prawa jazdy, powinny uzyskiwać kartę rowerową, by legalnie korzystać z dróg publicznych podczas jazdy rowerem. Póki co jednak, takie przepisy nie obowiązują. Przypominamy zatem aktualny stan prawny dotyczący przepisów dla rowerzystów.

Na zdjęciu przykład kontrapasa w Poznaniu

Na zdjęciu przykład kontrapasa w Poznaniu

Kask

Na początek rozwiewamy najbardziej trapiącą wątpliwość. Rowerzyści w każdym wieku nie mają obowiązku stosowania kasków. Ich stosowanie jest dobrowolne i zdecydowanie wskazane, ale policja nie ma prawa ukarać kogokolwiek za brak ochraniacza głowy. Stosowanie kasków jest zalecane dla "wyczynowców", dzieci i osób starszych, które mogą mieć problemy z utrzymaniem równowagi. Kaski rowerowe są lżejsze, wygodniejsze i bardziej przewiewne niż te dedykowane dla motocyklistów lub motorowerzystów. Konstrukcja kasków rowerowych jest dostosowana do mniejszej prędkości, stąd te różnice.

Uprawnienia

Niezmiennie od lat dokumentem uprawniającym do samodzielnego kierowania rowerem, jest karta rowerowa wydawana przez dyrekcję szkoły. Może ją otrzymać osoba, która ukończyła 10 lat. Karta rowerowa uprawnia do kierowania rowerem oraz pojazdem zaprzęgowym. Kartą powinni legitymować się wszyscy rowerzyści, którzy nie ukończyli 18 lat. Po przekroczeniu granicy dorosłości, uprawnienia do kierowania rowerami otrzymuje się z urzędu. Rowerzyści, którzy nie mają ukończonych 10 lat, mogą poruszać się drogami publicznymi wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W takim przypadku dozwolone jest korzystanie przez nich z chodników dla pieszych.

Do kierowania rowerem uprawnia również prawo jazdy kategorii wydawanych osobom w wieku poniżej 18 lat. Mowa w szczególności o kategorii AM (dawna karta motorowerowa), którą mogą uzyskać 14 latkowie, ale również kategorie A1, B1  i T (16 lat)

Trzeźwość

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju pojazdem porusza się osoba kierująca, ważne jest, by nie była ona pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu (narkotyki). Dlatego bezwzględnie zakazane jest kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Zagrożenia wynikające z prowadzenia roweru po kilku "głębszych" są w szczególności niebezpieczne dla samego rowerzysty. Cykliści są tzw. niechronionymi uczestnikami ruchu, chodzi o to, że ich życia i zdrowia nie zabezpiecza karoseria pojazdu, pasy bezpieczeństwa, poduszki itp. W razie wjechania "wężykiem" pod koła pojazdu silnikowego, konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach.

Kwestia trzeźwości rowerzystów przez lata była bolączką wymiaru sprawiedliwości. Do niedawna osoba wracająca po piwku znad jeziora, zatrzymana przez policję obligatoryjnie traciła prawo jazdy. Teraz sąd nie ma obowiązku takiego działania, choć oczywiście nadal może skorzystać z tego środka karnego. Decydująca jest tutaj skala wykroczenia (mierzona w promilach). Zazwyczaj jednak podchmielony rowerzysta dostaje jedynie zakaz prowadzenia rowerów.

 

Ścieżki, chodniki, ulice…

Zacznijmy od miejsca, gdzie rowerzystom w świetle prawa jeździć nie wolno – chodzi oczywiście o chodniki. Z respektowaniem zapisów prawa jest oczywiście różnie, bo w większości miast równolegle jadących rowerzystów możemy spotkać zarówno na ulicy, jak i na chodniku. Jak już wcześniej wspomniano, chodnikiem mogą poruszać się wyłącznie osoby mające pod opieką cyklistę w wieku poniżej 10 lat. Wyjątek stanowią również dość rzadkie przypadki, gdy: szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów (Prawo o ruchu drogowym). Kolejny wyjątek jest możliwy do zastosowanie wtedy, gdy na drodze panują bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu rowerzysty: (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowerzysta może natomiast bez przeszkód korzystać z dróg (miejskie ulice, drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe). Jadąc nimi rowerzysta obowiązany jest stosować się do przepisów ruchu drogowego, a także jechać poboczem, o ile jest to możliwe i nie utrudnia ruchu pieszym. Wyjątek, kiedy rowerzysta nie może korzystać z jedni jest wtedy, gdy wzdłuż drogi biegnie ścieżka rowerowa - takiej sytuacji rowerzysta jest zobowiązany korzystać ze ścieżki. Kolejny wyjątek stanowią inne drogi niewymienione wcześniej, a zatem drogi ekspresowe i autostrady. Tam z zasady niedozwolony jest ruch rowerów.

Ścieżka rowerowa, a właściwie droga dla rowerów, jest jedynym miejscem, gdzie rowerzysta ma pierwszeństwo. Rowerzysta poruszając się drogą dla rowerów zobowiązany jest stosować się do przepisów ruchu. Na ścieżkach obowiązuje ruch prawostronny, chyba że są wyznaczone kierunki (ścieżka jednokierunkowa). Rowerzysta poruszając się drogą dla rowerów powinien dostosować prędkość pojazdu do warunków panujących na drodze. Nie chodzi tutaj wyłącznie o warunki pogodowe, ale również o pieszych, którzy naruszając przepisy, spacerują po ścieżce rowerowej - niestety jest to częsty widok.

Przejścia i przejazdy

Zasada jest tutaj prosta. Rowerzyści na przejściach dla pieszych przeprowadzają pojazdy na drugą stronę jezdni, na przejazdach przejeżdżają. Nie ma w tym temacie żadnych odstępstw, a częsty widok rowerzystów przejeżdżających przez "zebrę" bez zsiadania, stanowi naruszenie przepisów. Niestety nierzadką praktyką jest przecinanie dróg rowerowych "końcami ścieżek", czyli znakami C-13a. W miejscach, gdzie następuje skrzyżowanie dróg "samochodowych", tuż za przejściem dla pieszych, znajduje się kontynuacja ścieżki rowerowej, oznaczonej znakiem C-13. W takim przypadku rowerzysta zobowiązany jest zejść z pojazdu, przeprowadzić go przez przejście dla pieszych (rowerzysta prowadzący rower jest pieszym), a tuż za przejściem może już kontynuować jazdę, aż do kolejnego skrzyżowania z takim samym rozwiązaniem…

 

Śluzy i kontrapasy

Ostatnie lata to  wielki wzrost zainteresowania rowerami, a zatem i rozwiązaniami drogowymi, które im sprzyjają. W kilku miastach Polski powstały śluzy rowerowe oraz kontrapasy.

Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (Prawo o ruchu drogowym).

Kontrapas nie doczekał się jeszcze swojej definicji w ustawie, ale można go określić jako wydzielony z drogi jednokierunkowej pas ruchu dla pojazdów określonej kategorii (zazwyczaj rowerów)w kierunku przeciwnym.

W ten sposób rowerzyści mogą poruszać się niejako pod prąd na niektórych ulicach. Co ważne w tym kontekście, kontrapasem nie wolno poruszać się rowerzystom, którzy jadą w kierunku zgodnym z kierunkiem drogi. W takim przypadku ruch powinien odbywać się normalnie, z zachowaniem zasad ogólnych.

Pierwszeństwo dla rowerzystów, wyprzedzanie

1 kwietnia 2011 r. sejm uchwalił tzw. rowerową nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła szereg udogodnień dla cyklistów. Co ciekawe, bardzo wiele ze zmian w równym stopniu dotyczy rowerzystów, jak również kierowców. Choć od wprowadzenia zmian minęło już kilka lat, to niestety nie każdy kierowca zdążył sobie przyswoić najnowsze regulacje. W celu utrwalenia, wymieniamy najważniejsze z nich:

Pierwszeństwo dla rowerzysty w sytuacji, gdy droga rowerowa przecina ulicę poprzeczną, w którą skręca samochód lub inny pojazd. Mowa oczywiście jedynie o sytuacji, gdy mamy do czynienia z przejazdem dla rowerów.

Zniesienie art. 33 ust. 4 Prawa o Ruchu Drogowym (zakazu wjeżdżania na przejazd pod nadjeżdżający pojazd).

Dopuszczenie poruszania się po jezdni rowerzystów obok siebie, o ile nie utrudnia to ruchu innym pojazdom. W ten sposób dopuszczane zostały treningi kolarskie w tzw. "peletonie".

Dopuszczenie jazdy środkiem pasa na skrzyżowaniu, w tym także na rondzie. Wcześniej częstą praktyką było spychanie rowerzystów na zewnątrz skrzyżowania przez kierowców samochodów. Jazda środkiem ma ograniczyć zjawisko ryzykownego wyprzedzania cyklistów na skrzyżowaniach.
Dopuszczenie możliwości wyprzedzania wolno jadących pojazdów z prawej strony i dojeżdżanie w ten sposób np. do śluzy rowerowej lub po prostu do linii zatrzymania przed sygnalizatorem. Wprowadzenie tej zmiany w ustawie spowodowało, że rowerzyści mogą dużo szybciej pokonywać korki, niż było to dotychczas. Niestety omawiane usprawnienie ruchu (z niezrozumiałych względów), budzi agresję kierowców "osobówek". Zdarza się, że kierowcy zajeżdżają drogę rowerzystom, lub celowo blokują przestrzeń po prawej stronie swojego pojazdu.

Dopuszczenie przewozu dzieci w przyczepkach rowerowych.

Ciekawostka - rowerzyście nie wolno przewozić osoby nietrzeźwej, chyba że osoba ta będzie się znajdować się na bocznym wózku. Niezależnie od stanu trzeźwości, nie wolno przewozić innej osoby na ramie.

Podziel się