infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Przejazdy kolejowe – rodzaje i przepisy

Utworzono: 02-12-2014 0:00

W 2013 r. w 89 wypadkach drogowych na przejazdach kolejowych zginęły 33 osoby, a 83 zostało rannych. W absolutnej większości do tych wypadków doszło z winy kierujących pojazdami samochodowymi. Do wypadków nie doszłoby, gdyby kierowcy stosowali się do prostych zasad obowiązujących na przejazdach.

Przejazd kolejowy kategorii B, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przejazd kolejowy kategorii B, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Wypadki kolejowe należą do najbardziej śmiercionośnych. Wynika to z bardzo dużej masy pojazdów szynowych, a także znacznych prędkości przez nie osiąganych. Dodatkowym problemem jest to, że nawet w razie zauważenia przez maszynistę możliwości zderzenia z pojazdem samochodowym, w zasadzie nie ma on szans na zapobiegnięcie wypadkowi. Droga hamowania pociągu towarowego o masie 1800 ton, jadącego z prędkością 50 km/h to około 500 metrów!* Wraz z wzrostem prędkości, droga hamowania wydłuża się, a osoby znajdujące się w autach mają coraz mniejsze szanse na przeżycie wypadku. Dlatego właśnie pociągi na przejazdach kolejowych zawsze i bezwzględnie mają pierwszeństwo przejazdu!

Już za dwa tygodnie na polskich torach pojawi się superszybkie, jak na nasze warunki Pendolino, które ma się poruszać po naszych torach z prędkością około 200 km/h. Pod kołami włoskiego pociągu zginął już pierwszy człowiek , który z niewiadomych przyczyn znajdował się na torach w czasie, gdy Pendolino odbywało jazdy testowe po Polsce. Miejmy nadzieję, że do wypadków z udziałem samochodów nie będzie dochodzić. Trasy superszybkiej kolei mają przebiegać przez torowiska z automatycznymi rogatkami, a w razie ich awarii, pociąg ma jechać ze znacznie mniejszą prędkością. Takie rozwiązania mają zminimalizować ryzyko niebezpiecznych kolizji Pendolino z pojazdami samochodowymi.
 

Bezkolizyny wiadukt nad torami kolejowymi

Bezkolizyny wiadukt nad torami kolejowymi, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Najlepszym rozwiązaniem w kwestii skrzyżowań tras kolejowych z drogowymi jest skierowanie ruchu kołowego pod torami lub nad nimi, w ten sposób niemożliwe staje się zderzenie pojazdów. Kierowcy w takich miejscach nie muszą zastanawiać się nad tym, czy w danym momencie po torowisku przejeżdża pociąg, czy też nie. Formalnie jednak takie konstrukcje nie są przejazdami kolejowymi, ponieważ nie występuje skrzyżowanie drogi kolejowej i jezdni na jednym poziomie. Wszystkie inne skrzyżowania charakteryzują się mniejszym lub większym ryzykiem zderzenia z pojazdami drogowymi.

Przejazd kolejowy kategorii A

Przejazd kolejowy kategorii A, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Najbezpieczniejszym z rodzajem przejazdów kolejowych są przejazdy kategorii A. Są to przejazdy strzeżone z miejsca lub odległości, wyposażone w rogatki zamykające całą szerokość jezdni i chodnik, ewentualnie wyposażone są dodatkowo w sygnalizację świetlną. Tego typu  przejazdy stosuje się na trasach o największym natężeniu ruchu, gdzie zachodzi duże ryzyko wypadku.

Przez przejazdy tego typu można przejeżdżać bez uprzedniego zatrzymania się przed torowiskiem – obecność znaku G-3 lub G-4 (krzyż św. Andrzeja) nie oznacza obowiązku zatrzymania się przed torami, dopiero znak stop B-20 nakazuje to. Przejazdy kategorii A mogą być wyposażone w sygnalizację świetlną.  W sytuacji, gdy nadawany jest migający czerwony sygnał , niedopuszczalne jest wjeżdżanie na torowisko. Przez tory nie wolno przejeżdżać również wtedy, gdy zapory zaczną się już opuszczać. Kierowca musi też pamiętać o tym, by przed wjazdem na tory upewnić się, że będzie miał miejsce na zjechanie z nich. Skrajnie niebezpieczne jest tworzenie się korków na torach kolejowych!

Przejazdy kolejowe kategorii B także zapewniają dość wysoki poziom bezpieczeństwa. Są to  przejazdy z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami (zamykającymi prawy pas ruchu zaporami, umożliwiającymi zjazd z przejazdu pojazdom, które znalazły się na nim w momencie rozpoczęcia zamykania ruchu). W tym przypadku kierowca ma szanse zjechać z torów, gdy zamkną się zapory. Niestety te udogodnienie jest bardzo często nadużywane przez bezmyślnych kierowców przejeżdżających przez tory lewą stroną jezdni. Taka „sztuczka” niestety nierzadko kończyła się tragicznie.

Tego typu przejazdy zazwyczaj występują w konfiguracji z sygnalizatorem świetlnym dla kierowców. W sytuacji, gdy zapory są podniesione, a sygnał świetlny nie jest nadawany, można przejeżdżać przez tory bez uprzedniego zatrzymania się.

Przejazd kolejowy kategorii C bez znaku

Przejazd kolejowy kategorii C bez znaku "stop", źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przejazd kolejowy kategorii C ze znakiem

Przejazd kolejowy kategorii C ze znakiem "stop", źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przejazdy kolejowe kategorii C nie są wyposażone w zapory, a jedynie w sygnalizator świetlny. Przejazdy tej kategorii występują na drogach o mniejszym znaczeniu. Sygnalizator może, aczkolwiek nie musi, występować wraz ze znakiem stop B-20. Jeżeli znaku nie ma, a sygnał czerwony nie jest nadawany, wówczas można przejeżdżać przez tory bez uprzedniego zatrzymania się. Jeżeli jednak przed przejazdem umieszczony został znak B-20, wówczas należy zatrzymać się w wyznaczonym miejscu i upewnić się o możliwości kontynuowania jazdy. Zabronione jest również wjeżdżanie na tory, gdy nadawany jest sygnał czerwony.

Przejazd kolejowy kategorii D

Przejazd kolejowy kategorii D, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Przejazdy kolejowe kategorii D są najmniej bezpiecznymi z wszystkich omówionych.  Wynika to z faktu, że na przejazdach tej kategorii nie ma sygnalizacji świetlnej, a o możliwości przejazdu kierowca decyduje sam. Na przejazdach tej kategorii wraz ze znakiem G-3 (krzyż św. Andrzeja) może występować znak stop B-20, wówczas należy zatrzymać się w wyznaczonym miejscu i upewnić się o możliwości kontynuowania jazdy. Jeżeli znaku nie ma, można przejechać przez tory bez zatrzymywania się.

Niezależnie od kategorii przejazdu, nawet jeśli mowa o kategoriach A i B, kierowca zobowiązany jest upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy jazda odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stosowanie się do powyższych zasad pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji na torach kolejowych. Przepisy są proste, należy o niech pamiętać i rozważnie stosować.

Przepisy:

Art. 28  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
 
2.   Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
 
3.  Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)   objeżdżania   opuszczonych   zapór   lub   półzapór   oraz   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2)   wjeżdżania   na   przejazd,   jeżeli   po   drugiej   stronie   przejazdu   nie   ma   miejsca   do kontynuowania jazdy;
3)   wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4)   omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
 
4.   W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
5.   Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.
 
6.   Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

* Źródło: www.bezpieczny-przejazd.pl

Podziel się