infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Przednia tablica rejestracyjna w supersamochodach

Utworzono: 02-07-2015 0:00

Obserwując supersamochody i samochody sportowe jeżdżące po polskich drogach można odnieść wrażenie, że dla nich nie jest obowiązkowe posiadanie przedniej tablicy rejestracyjnej. Prawda jest jednak zupełnie inna, przepisy w tej kwestii nie przewidują żadnych odstępstw.

Supersamochód Ferrari 458 Italia, trudno tutaj doszukać się miejsca pod przednią tablicę rejestracyjną, źródło: www.ferrari.com

Supersamochód Ferrari 458 Italia, trudno tutaj doszukać się miejsca pod przednią tablicę rejestracyjną, źródło: www.ferrari.comTablice rejestracyjne są podstawowym  i unikalnym znakiem identyfikującym pojazd. Uprawnione służby na podstawie numeru rejestracyjnego mogą sprawdzić, kto jest właścicielem pojazdu, a także dowiedzieć się o nim wielu innych rzeczy np. tego, czy posiada aktualne badania techniczne, ważną polisę ubezpieczenia OC, czy nie jest zgłoszony jako pojazd skradziony itd. Numer rejestracyjny powinien być widoczny z tyłu i przodu pojazdu. Dzięki temu osoby trzecie widzące pojazd, który np. stwarza na drodze zagrożenie, został skradziony itp. mogą go podać policji, co zdecydowanie ułatwi mundurowym wykrycie pojazdu. Widoczne numery rejestracyjne pozwalają również dyscyplinować kierowców przy użyciu fotoradarów.

W wydziale komunikacji osobie rejestrującej samochód osobowy wydawane są dwie tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Dzieje się tak niezależnie od tego z jak bardzo drogim i jak bardzo sportowym pojazdem urzędnik ma do czynienia. Obowiązkiem kierowcy jest umieścić tablice na pojeździe zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Te natomiast nie przewidują wyjątków dla jakichkolwiek samochodów osobowych.*

„Szpecące” tablice

Niestety bardzo częstą praktyką posiadaczy sportowych samochodów jest nieumieszczanie przedniej tablicy rejestracyjnej. Posiadacze takich aut argumentują, że przednia tablica rejestracyjna szpeci pojazd oraz pogarsza jego właściwości aerodynamiczne. Trzeba też przyznać, że część sportowych samochodów nie posiada wyraźnie zaznaczonego miejsca dedykowanego przedniej tablicy rejestracyjnej, co rzecz jasna nie zwalnia ze stosowania jej. Być może intencją producenta było osiągnięcie jak najlepszego współczynnika oporu powietrza dla miejsc, gdzie tablica rejestracyjna nie jest wymagana – np. tor wyścigowy. Na temat kwestii związanych z oznakowaniem samochodów rozmawiamy z dealerem jednej z luksusowych marek samochodów sportowych:

Naszym obowiązkiem, jako sprzedawcy jest przygotowanie samochodu do użytkowania. Wyposażamy pojazd w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, sprawdzamy działanie oświetlenia itd. Wyposażamy również pojazdy w „ramkę” do mocowania tablicy rejestracyjnej i mocujemy tablice, jeżeli klient je do nas dostarczy . Tak wygląda standardowa procedura. Zdarzają się jednak klienci, którzy życzą sobie, żeby nie przygotowywać miejsca pod przednią tablicę rejestracyjną. W takim przypadku podpisują oni stosowne oświadczenie, że zdają sobie sprawę z tego, co na ten temat mówią przepisy.

Polskie prawo bardzo precyzyjnie określa, jak powinna wyglądać tablica rejestracyjna. W przypadku tablicy przedniej dla samochodów osobowych, stosowany jest tylko jeden, najbardziej znany wzór. Nie można zatem stosować kupionych tablic o mniejszym formacie lub naklejek z numerem rejestracyjnym. Ponadto każda tablica rejestracyjna powinna posiadać znak legalizujący ją.

Kary

Taryfikator mandatów przewiduje za wykroczenie polegające na jeździe bez tablicy rejestracyjnej mandat w wysokości 100 zł oraz od 1 do 3 punktów karnych, w zależności, jak do tej sprawy podejdzie kontrolujący policjant. Na kierowcy, który wydał na swój samochód kilkaset tysięcy zł lub nawet ponad milion zł, z pewnością kwota mandatu nie robi wielkiego wrażenia. Problemem może się jednak okazać przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych – zwłaszcza, gdy kierowca w taki sposób jeździ notorycznie. To jednak nie koniec możliwości, jakie ma policja. Dużo większe wrażenie na kierowcy może zrobić natomiast zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a w sytuacji, gdy pojazd nie został zatrzymany w miejscu, gdzie może parkować, przewiezienie go lawetą na parking policyjny. Komplet tablic rejestracyjnych jest bowiem wymagany w przypadku każdego auta osobowego, a bez niego samochód nie może poruszać się po drogach publicznych.

*Fragment rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów:

§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a–2.

1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.

2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.

3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.

4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.

6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy – po lewej stronie pojazdu.

7. W przypadku ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, i pojazdu wolnobieżnego, wchodzących w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy, tablice umieszcza się z przodu i z tyłu albo tylko z tyłu, w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. W przypadku przyczepy dostosowanej do przewozu osób wchodzącej w skład kolejki turystycznej tablice umieszcza się tylko z tyłu.

Podziel się