infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Profesjonalna rejestracja pojazdów – jeden zestaw tablic dla wielu aut

Utworzono: 10-07-2019 16:39

Od 11 lipca 2019 r. uprawnione podmioty będą mogły korzystać z przywileju używania jednego zestawu tablic rejestracyjnych, dla wielu pojazdów. Dzięki temu możliwe będzie wykonywanie jazd próbnych bez konieczności wizyty w wydziale komunikacji.

Źródło: Materiały własne InfoCar

Źródło: Materiały własne InfoCar

Nowe tablice rejestracyjne wyglądem będą się niewiele różnić od standardowych. Jedyną różnicę będzie stanowić  kolor czcionki – ciemnozielony, inny również będzie dowód rejestracyjny. Korzystanie z nowych możliwości rejestracyjnych nie zwalnia posiadacza pojazdu z obowiązku ubezpieczenia go przed włączeniem do ruchu. Każdorazowo też przedsiębiorca posiadający zestaw tablic profesjonalnych musi prowadzić rejestr użycia tablic w ruchu drogowym - obecnie w formie papierowej, a docelowo elektronicznie przy pomocy centralnej ewidencji pojazdów CEP.

Podmioty uprawione

Profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi, będą mogli posługiwać się przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą), zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producentów. Oznakowane tablicami profesjonalnymi będą mogły być jedynie pojazdy, które nigdy wcześniej nie były rejestrowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Skorzystać z tej formy rejestracji będą mogli zatem np. producenci pojazdów, jednostki badawcze dokonujące homologacji, a także dealerzy nowych samochodów. Z nowych uprawnień nie skorzystają jednak komisy samochodowe, z zasady bowiem nie świadczą one sprzedaży nowych pojazdów.

Producenci

Nowa forma rejestracji z pewnością  da dużo większe możliwości w zakresie wykonywania jazd próbnych podmiotom produkującym pojazdy. Jazda próbna jest bowiem bardzo ważną częścią dopuszczenia do sprzedaży danego pojazdu. O problemach z wykonywaniem jaz próbnych pisaliśmy w 2015 r. w artykule: Solaris testuje autobusy na obcych tablicach.

Dealerzy

„Zielone tablice” bez wątpienia przydadzą się również dealerom. Którzy będą chcieli zaprezentować potencjalnemu kupcowi pojazd w normalnym ruchu drogowym, a nie tylko na placu salonu. Jazda testowa będzie mogła odbywać się jednak wyłącznie w obecności właściciela salonu lub jego pracownika. Nie jest dopuszczalne, by zainteresowany kupnem klient prowadził pojazd sam bez przedstawiciela dealera w kabinie. 

Jak uzyskać profesjonalny dowód rejestracyjny

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów będzie starosta (wydział komunikacji). Decyzję o profesjonalnej rejestracji  pojazdów i wydaniu dowodu, czyli blankietu i tablic rejestracyjnych, podejmie on po wniesieniu przez podmiot uprawniony opłaty administracyjnej i ewidencyjnej oraz dołączeniu wymaganych ustawą dokumentów. Taka rejestracja będzie obowiązywała przez rok. Uprawione podmioty, oprócz producentów, będą mogły zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wyniesie 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 10 zł. Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety i tablice innemu użytkownikowi. Taka decyzja będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. W przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta ważność będzie wynosiła  6 miesięcy. W ciągu 3 dni od momentu wygaśnięcia ważności, podmiot będzie musiał zwrócić do wydziału komunikacji tablice oraz dowód rejestracyjny. Jeśli tego nie zrobi będzie miała zastosowanie sankcja w postaci kary pieniężnej

Wzór profesjonalnego dowodu rejestracyjnego:

Podziel się