infoCAR

Zaloguj się

Prawo jazdy 2018: Zobacz jakie zmiany czekają na kierowców

Utworzono: 03-01-2018 13:27

W kwestii zdobywania prawa jazdy nie zmieni się w zasadzie nic. Duże zmiany czekają jednak na kierowców już po zdobyciu prawa jazdy. Osoby które zdobędą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą uczestniczyć w okresie próbnym. Zobacz na czym będzie on polegał.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Termin wprowadzenia okresu próbnego był już kilka razy przekładany, ale wiele wskazuje na to, że tym razem przepisy zaczną obowiązywać.  Proces zdobywania uprawnień się nie zmieni, ale by je zachować, trzeba będzie dokonać kilku formalności i stosować się do nowych ograniczeń. Ograniczenia będą dotyczyć tylko pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego. W tym czasie młody kierowca będzie musiał wydać dodatkowe 300 zł, by uprawnienia nie zostały mu zatrzymane.
 
Zaostrzony okres próbny ustawodawca wprowadził z powodu dużej liczby wypadków powodowanych przez najmłodszych kierowców. Zgodnie ze statystykami drogowymi, osoby w wieku 18-25 lat stanowią grupę największego ryzyka, gdzie sprawców wypadków jest najwięcej. W celu ostudzenia zapędów tej grupy wiekowej, w życie wejdą przepisy nakazujące odbyć kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym.

Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dwugodzinny kurs (2 razy po 45 minut), będzie odbywał się w WORD. Program kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:
- rodzaje czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- charakterystykę czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
Problematykę wypadków drogowych, w tym:
- przyczyny wypadków drogowych,
- skutki wypadków drogowych,
- statystyki wypadków drogowych w Polsce;
Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym czynniki mające wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
- alkohol lub środki działające podobnie do alkoholu,
- wahania stanu emocjonalnego: emocje pozytywne i negatywne,
- zmęczenie,
- zagrożenia występujące w ruchu drogowym.

 Koszt tej części szkolenia będzie wynosił 100 zł

Praktyczne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym

Godzinne szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ) z wykorzystaniem samochodów ośrodka i z udziałem instruktorów techniki jazdy. Program szkolenia będzie obejmował następujące zadania, które młody kierowca będzie musiał wykonać zza kierownicy samochodu szkoleniowego:

1. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
2. Hamowanie podczas jazdy na wprost z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
3. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu zapobiegającemu blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
4. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
5. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem wyposażonym w system stabilizujący tor jazdy pojazdu (ESP)
6. Hamowanie w zakręcie podczas jazdy z prędkością 50 i 40 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu (ESP)

Koszt tej części szkolenia to 200 zł.

Wspomniane szkolenia należy odbyć w okresie od 4 do 8 miesięcy od wydania prawa jazdy. W przeciwnym razie starosta zatrzyma wydane wcześniej prawo jazdy, co uniemożliwi korzystanie z uprawnień.

Powyższe szkolenia nie kończą się egzaminem, co oznacza, że zaświadczenie o ukończeniu otrzyma każda osoba, która do nich przystąpi (zaświadczenia trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji swojego starostwa). Dodatkowo szkolenie na płycie poślizgowej w ODTJ bez wątpienia będzie cenną lekcją dla młodych kierowców – jedynym problemem są koszty, które musi ponieść młody kierowca. Cena jest jednak i tak atrakcyjna, za podobne szkolenie wykupione indywidualnie w ośrodkach ODTJ trzeba bowiem zapłacić znacznie więcej.

Celem szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy nie jest nauczenie wychodzenia z poślizgu lub panowania nad nim. Celem jest natomiast pokazanie i uświadomienie młodym kierowcom co się stanie, gdy przesadzą z prędkością w trudnych warunkach drogowych. Część z wymienionych zadań zakończy się bowiem utratą panowania nad pojazdem i poslizgiem. Wprowadzenie podobnych szkoleń w Szwecji sprawiło, że kraj ten jest obecnie najbezpieczniejszy na świecie w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wolniej przez 8 miesięcy

Zgodnie z przepisami okresu próbnego, młody kierowca w czasie pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, nie może w obszarze zabudowanym jeździć szybciej ni ż 50 km/h nawet wówczas, gdy znaki podwyższają dozwoloną prędkość. Poza obszarem zabudowanym limit prędkości będzie wynosił 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych 100 km/h.

Bez pracy jako kierowca przez 8 miesięcy

W ciągu pierwszych 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej polegającej na kierowaniu pojazdem. To oznacza, że tuż po uzyskaniu prawa jazdy, młody człowiek nie będzie mógł zostać samochodowym dostawcą pizzy, kurierem lub przedstawicielem handlowym. Młody kierowca nie będzie mógł również prowadzić własnej działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu samochodem.

Zielony listek

Również przez pierwsze 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, świeżo upieczony kierowca będzie mógł jeździć tylko pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznaczenie będzie wyróżniać w ruchu osoby, które muszą jeździć wolniej niż pozostali kierowcy.

Dwa wykroczenia

W sytuacji, gdy młody kierowca podczas okresu próbnego popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wówczas okres próbny zostanie przedłużony o kolejne dwa lata. W takim przypadku kierowca będzie musiał poddać się badaniu psychologicznemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Oprócz tego, młody kierowca będzie musiał uczestniczyć w płatnym kursie reedukacyjnym organizowanym przez WORD.

Trzy wykroczenia lub jedno przestępstwo

W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofa wydane uprawnienia do kierowania pojazdami. To oznacza, że młody kierowca, który spowoduje wypadek samochodowy, w którym ktoś poważnie ucierpi lub straci życie, zostanie pozbawiony uprawnień. Taki sam los spotka młodą osobę, która np. spowoduje trzy kolizje. W takim przypadku odzyskiwanie uprawnień będzie musiało się rozpocząć w szkole jazdy, a zakończyć egzaminem w WORD. Potem kierowca znów będzie objęty szczególnym nadzorem w ramach okresu próbnego.

Większość ograniczeń i obowiązków będzie dotyczyć młodych kierowców jedynie przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego, zielony listek, wolniejsza jazda, szkolenia w WORD i ODTJ, co oprócz dodatkowych kosztów, nie powinno być szczególnie uciążliwe. Przez cały okres próbny (dwa lata) kierowcy będą musieli wykazywać się bardzo ostrożną jazdą. Jeżeli policja ukarze ich za trzy wykroczenia przeciwko komunikacji lub jedno przestępstwo przeciwko komunikacji, stracą prawo jazdy. To wydaje się być znacznie większą sankcją niż ograniczenia pierwszych 8 miesięcy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ostrożna jazda, zgodna z przepisami, w zasadzie w pełni zabezpiecza kierowcę przed wystąpieniem okoliczności, w których może stracić prawo jazdy – wystarczy być trzeźwym, stosować się znaków i sygnałów drogowych, nie wymuszać pierwszeństwa itd.

Podziel się