infoCAR

Zaloguj się

Poznaliśmy chętnych do budowy ostatnich odcinków A1

Utworzono: 20-12-2017 13:37

Otwarto oferty na budowę odcinków autostrady A1 na terenie województwa śląskiego czyli pomiędzy granicą woj. łódzkiego i śląskiego a węzłem Rząsawa (Częstochowa Północ) oraz na terenie województwa łódzkiego tj. od węzła Tuszyn do granicy z województwem śląskim.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Na budowę śląskich odcinków A1 złożone zostały trzy oferty. Zgodnie ze złożonymi ofertami każdy z wykonawców zadeklarował, że termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosił 35 miesięcy. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. złożyło ofertę z najniższą ceną, za kwotę brutto: 485 850 000,00 zł. Przeczytaj więcej

W Łodzi dziesięć z trzynastu złożonych ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podobnie jak w przypadku fragmentu A1 na Śląsku ofertę z najniższą ceną tj. 338 250 000,00 zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o. Zgodnie z deklaracją wszystkich  oferentów czas niezbędny na wybudowanie tego odcinka to 32 miesiące.

Podziel się