infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego

Utworzono: 18-11-2015 0:00

Pierwszy i najbardziej obostrzony etap okresu próbnego trwać będzie 8 miesięcy i będzie się kojarzyć głównie z symbolem zielonego liścia klonowego. W tym czasie młody kierowca nie będzie mógł wsiąść za kierownicę pojazdu nieoznaczonego tym symbolem.

Nalepkę należy umieścić w prawym górnym rogu szyby, źródło: materiały własne info-car.pl

Nalepkę należy umieścić w prawym górnym rogu szyby, źródło: materiały własne info-car.pl

Klonowy liść

Zgodnie z Art. 91. 1 Ustawy o kierujących pojazdami, w okresie próbnym kierowca jest obowiązany kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu. W przypadku pojazdu samochodowego konstrukcyjnie nieposiadającego szyby tylnej lub przedniej, nalepkę umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu. W rozporządzeniu określono także wzór i wymiary nalepki, przedstawiamy go poniżej.

Nalepka ma w sposób widoczny odróżniać najmniej doświadczonych kierowców. Wynika to m.in. z faktu, że kierowców jeżdżących z symbolem liścia klonowego na szybie, dotyczyć będą inne prędkości dopuszczalne. Nalepka będzie zatem sygnałem dla innych kierowców i np. policji, że tym pojazdem porusza się kierowca, który nie może przekraczać określonych prędkości.

Wzór nalepki

Wzór nalepki, źródło: materiały własne info-car.pl

Obniżone limity prędkości

Najmniej doświadczeni kierowcy do 8 miesiąca od daty wydania prawa jazdy, będą musieli stosować się do niższych prędkości dopuszczalnych na wszystkich drogach. Zgodnie z Art., 91. 3 w okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się: przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. To oznacza, że w obszarze zabudowanym młody kierowca nie będzie mógł jechać szybciej niż 50 km/h nawet wówczas, gdy prędkość dopuszczalna zostanie podwyższona znakiem np. do 70 km/h. Poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej, gdzie pozostali kierowcy mogą jechać z prędkością 90 km/h, młody kierowca nie będzie mógł jechać szybciej niż 80 km/h. Ta sama prędkość będzie go obowiązywać na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym (100 km/h dla pozostałych kierowców) i na drodze ekspresowej jednojezdniowej (również 100 km/h dla pozostałych kierowców). W przypadku dróg ekspresowych dwujezdniowych, na których pozostali kierowcy mogą jeździć z prędkością 120 km/h, kierowca najmłodszy stażem będzie mógł jechać tylko 100 km/h, ta sama prędkość będzie obowiązywać go na autostradach, gdzie normalna prędkość maksymalna wynosi 140 km/h.

W obszarze zabudowanym, niezależnie od znaków, młody kierowca bedzie mógł jechaż z prędkością do 50 km/h

W obszarze zabudowanym, niezależnie od znaków, młody kierowca bedzie mógł jechaż z prędkością do 50 km/h, źródło: materiały własne info-car.pl

Bez pracy jako kierowca

W okresie do 8 miesiąca od wydania prawa jazdy, kierowca nie będzie mógł podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B. Ograniczenie dotyczy również osób które chciałyby kierować pojazdami w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej. To oznacza, że niezależnie od rodzaju zatrudnienia lub tzw. „samozatrudnienia”, młodzi kierowcy nie będą mogli wykonywać zawodów takich jak np. samochodowy dostawca pizzy, taksówkarz, przedstawiciel handlowy, kurier, dostawca itp.

W pierwszym etapie okresu próbnego nie będzie można pracować np. jako dostawca

W pierwszym etapie okresu próbnego nie będzie można pracować np. jako dostawca, źródło: materiały własne info-car.pl

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szkolenie teoretyczne przeprowadzane w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego pomiędzy 4 a 8 miesiącem okresu próbnego. W programie szkolenia znajdą się zagadnienia takie jak: czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyka wypadków drogowych (przyczyny, skutki, statystyki), a także psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym (wpływ alkoholu i środków odurzających, stan emocjonalny, zmęczenie oraz zagrożenia występujące w ruchu drogowym). Specjaliści prowadzący szkolenie będą mogli odnieść się do zdobytego już doświadczenia młodych kierowców, zdobytego za kierownicą własnych lub pożyczonych pojazdów. Ważne jest, by kierowca jakiekolwiek doświadczenia z samodzielnej jazdy już miał, wtedy szkolenie będzie bardziej owocne. Szkolenie będzie trwało 2 godziny, a jego koszt będzie wynosić 100 zł.

Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Również pomiędzy 4 a 8 miesiącem okresu próbnego młody kierowca będzie musiał odbyć kurs w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ), gdzie zajęcia będą prowadzone na płytach poślizgowych, czyli sztucznej śliskiej nawierzchni. Szkolenie wbrew pozorom nie będzie nauką wychodzenia z poślizgów, jak wielu osobom się wydaje. W programie szkolenia nie znajdzie się ani jeden punkt, w którym byłaby na ten temat mowa. Polska nie chce popełnić błędu Szwecji, która była prekursorem szkoleń techniki jazdy. Tam przed laty uczono radzenia sobie z poślizgiem, kontrolowania i wychodzenia z niego. Kierowcy zdobyli tę wiedzę i niestety zbyt często wykorzystywali ją w niewłaściwy sposób. Młodzi kierowcy popisywali się swoimi umiejętnościami, jeździli nierozsądnie i brawurowo. W efekcie skutek był odwrotny od zakładanego – wzrosła liczba wypadków. Dopiero zmiana programu szkolenia, odejście od nauki radzenia sobie z poślizgami, poprawiło sytuację. W nowym programie znalazły się ćwiczenia pokazujące co sprawia, że auto wpada w poślizg i jak tego uniknąć – podobny program będzie funkcjonować u nas.  

Program szkolenia obejmuje następujące zadania:
1)   jazdę w zakręcie z prędkością:
a)   50-60 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu, zwanego dalej „ESP”,
b)   50-60 km/h pojazdem wyposażonym w ESP,
c)   30 km/h pojazdem bez ESP;
2)   hamowanie awaryjne na wprost:
a)   pojazdem bez systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania, zwanego dalej „ABS”, podczas jazdy z prędkością:
—  50 km/h,
—  40 km/h,
b)   pojazdem wyposażonym w ABS podczas jazdy z prędkością:
—  50 km/h,
—  40 km/h;
3)   hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością:
a)   60 km/h pojazdem wyposażonym w ABS,
b)   50 km/h pojazdem bez ABS,
c)   40 km/h pojazdem wyposażonym w ABS.

Celem szkolenia jest pokazanie, jak ogromny wpływ na prowadzenie pojazdu ma jego prędkość i jak wielkie znaczenie mają nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Dla nikogo raczej nie będzie zaskoczeniem, że części tych zadań nie da się wykonać prawidłowo, ale o to właśnie chodzi. Wypadnięcie poza zakręt w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach ma pokazać jak wygląda prawdziwy poślizg i otworzyć oczy tym kierowcom, którzy przeceniają swoje umiejętności.

Szkolenie będzie prowadzone przez instruktorów techniki jazdy z użyciem samochodów ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Koszt szkolenia będzie wynosić 200 zł.

Samochód na płycie poślizgowej

Samochód na płycie poślizgowej, źródło: materiały własne info-car.pl

Zaświadczenia

Ostatnim etapem okresu próbnego będzie dostarczenie do wydziału komunikacji zaświadczeń o odbyciu wyżej wspomnianych szkoleń. Należy to zrobić przed 8 miesiącem okresu próbnego. Po tym, jak minie 8 miesięcy od wydania prawa jazdy, młody kierowca będzie mógł już pozbyć się nalepki z szyb pojazdu, nie będą go dotyczyć obniżone prędkości dopuszczalne i będzie mógł już pracować jako kierowca.

Podziel się