infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Ostatni dzwonek na łatwe skasowanie punktów karnych

Utworzono: 04-09-2015 0:00

Kierowcy, którzy mają na swoim koncie punkty karne za wykroczenia drogowe, mogą obecnie pozbyć się 6 z nich w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Wystarczy uczestniczyć w specjalnym szkoleniu. Tak obecnie, ale od 4 stycznia 2016 r. wiele się w tej kwestii zmieni.

Jeden z głównych dostarczycieli punktów karnych, źródło: materiały własne info-car.pl

Jeden z głównych dostarczycieli punktów karnych, źródło: materiały własne info-car.pl

Tak jest teraz  - 6 godzin szkolenia, 6 punktów mniej, raz na 6 miesięcy

W szkoleniu organizowanym przez WORD uczestniczyć mogą osoby, które na swoim koncie mają nie więcej niż 24 punkty karne. Zapisać się na szkolenie może każda osoba, która ma ochotę pozbyć się punktów karnych – niezależnie od ich liczby, ważne tylko, żeby było ich mniej niż 24. Jeżeli punktów karnych dana osoba ma więcej, wówczas takie szkolenie nic nie da, ponieważ w takich przypadkach obowiązuje inny tryb postępowania.

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych (45 minut) i kosztuje zazwyczaj od 300 do 400 zł, ceny różnią się w zależności od danego ośrodka WORD, aczkolwiek w tej kwestii nie obowiązuje rejonizacja.  W programie szkolenia znajdują się zagadnienia takie jak:

- Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,
- prawne i społeczne skutki wypadków drogowych,
- psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.

Szkolenie nie dotyczy osób, które prawo jazdy mają krócej niż rok. Szczegółowe informacje na temat terminów kursów oraz ich cen, można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych WORD w zakładkach „szkolenia”.

Tak będzie od 4 stycznia 2016 r.  – 28 godzi szkolenia, 24 punktów mniej, raz zna 5 lat!

Wraz z wejściem nowych przepisów zmienia się bardzo wiele w kontekście punktów karnych, już nie będzie można ich dowolnie kasować, aczkolwiek szkolenia w WORD pozostaną.

Osoba, która po wejściu w życie nowych przepisów zgromadzi na swoim koncie więcej niż 24 punktów karnych, zostanie skierowana na kurs reedukacyjny organizowany przez WORD. Taki sam los spotka młodego kierowcę, który w dwuletnim okresie próbnym popełni co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Na szkolenie kierowca będzie się musiał zgłosić w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. W terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, kierowca będzie musiał przedstawić staroście (wydział komunikacji) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Oprócz tego kierowca, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych otrzyma skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Badanie należy wykonać w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu. Orzeczenie należy dostarczyć do wydziału komunikacji w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Niewykonanie tych czynności, będzie skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.

Program szkolenia będzie obejmował takie same zagadnienia, jak kursy prowadzone do tej pory, ale szkolenie będzie dłuższe i droższe. Koszt szkolenia będzie wynosił 500 zł i będzie ono trwać 28 godzin w systemie 4 dniowym po 7 godzin dziennie (1 godzina = 45 minut) . Kursy będą mogły być prowadzone jedynie w dni powszednie.

Szczegółowy program kursu

Po ukończeniu szkolenia i dostarczeniu stosownych dokumentów do wydziału komunikacji, kierowca będzie miał wyczyszczone konto punktów karnych. Jeżeli jednak w okresie 5 lat od odbycia kursu, raz jeszcze zgromadzi liczbę punktów karnych większą niż 24, wówczas straci uprawnienia na wszystkie kategorie (uzyskane punkty karne kasują się po roku od dnia otrzymania ich). Oznacza to, że w takim przypadku ukarana osoba prawo jazdy może uzyskać tylko na nowo, tzn. odbyć kurs podstawowy w szkole jazdy, a także zdać egzamin na prawo jazdy w WORD.

Podstawa prawna: Ustawa o kierujących pojazdami

4 września 2015 r.

Podziel się