infoCAR

Zaloguj się

Okres próbny przełożony – nowa data nie została wyznaczona

Utworzono: 15-05-2018 23:49

Sejm przegłosował przepisy na mocy których m.in. okres próbny dla młodych kierowców nie zacznie obowiązywać 4 czerwca 2018 r. Ustawę musi jeszcze zaakceptować senat, a także prezydent, ale nic nie wskazuje na to, żeby miała być odrzucona.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Przegłosowana ustawa oznacza, że zniesione zostały poprzednie zapisy mówiące o tym, że 4 czerwca 2018 r. ma zacząć obowiązywać część ustawy o kierujących pojazdami, mówiąca o tzw. okresie próbnym dla młodych (nowych) kierowców. Podlegać jej miały wszystkie osoby, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B po wspomnianej dacie. Uchwalona nowelizacja przepisów sprawia, że stan prawny pozostaje bez zmian, a zatem świeżo upieczeni kierowcy nie będą musieli m.in.  jeździć z zielonym listkiem, odbywać dodatkowych szkoleń i nie będą podlegać ostrzejszym rygorom w kwestii wykroczeń drogowych i punktów karnych.

Tym razem ustawodawca nie wyznaczył kolej nowej daty, kiedy przepisy miałyby zacząć obowiązywać. Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy:

Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu  ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych.

To oznacza, że choć termin nie został ustalony, to poszczególne przepisy, w tym te dotyczące okresu próbnego, mogą zacząć obowiązywać, gdy tylko system CEPiK 2.0 zostanie przygotowany do jego obsługi.

Podziel się