infoCAR

Zaloguj się

Numer rejestracyjny na burcie

Utworzono: 18-06-2013 0:00

 Większość pojazdów posiada trzy miejsca, gdzie umieszczone są numery rejestracyjne (dwie tablice rejestracyjne i nalepka kontrolna). Są jednak takie, które obowiązkowo muszą być oznaczone numerami rejestracyjnymi w aż czterech miejscach. Mowa o pojazdach ciężarowych samowyładowczych oraz samowyładowczych przyczepach, czyli tzw. wywrotkach. Te muszą mieć wymalowany numer rejestracyjny na tylnej burcie przestrzeni ładunkowej.

tzw. wywrotka, źródło: Źródło: wikipedia.org

tzw. wywrotka, źródło: Źródło: wikipedia.org

 
Przepis określający obowiązek znajduje się w  Rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz.U. z 2007 nr 186 poz. 1322:
 
§ 31. 1. Na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej umieszcza się te same co na tablicach rejestracyjnych numery rejestracyjne przez ich namalowanie na tyle burty skrzyni ładunkowej białą lub czarną farbą kontrastową w stosunku do tła burty. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, które z tyłu nie mają burty w postaci płaszczyzny.
2. Numery namalowane na tyle burty skrzyni ładunkowej powinny mieć taki sam układ i zbliżony kształt liter i cyfr jak numery na tablicy rejestracyjnej jednorzędowej. Długość rzędu namalowanych numerów powinna wynosić 140—150 cm, wysokość 25 cm, a grubość kreski — 4,5 cm.
 
Podczas zbadania technicznego pojazdów mamy obowiązek sprawdzić czy pojazd samowyładowczy jest oznaczony dodatkowym numerem na tylnej burcie – potwierdza kierownik jednej z zapytanych o to stacji kontroli pojazdów -  w sytuacji, gdy takiego oznaczenia nie ma, wtedy nie możemy przepuścić pojazdu. Dopiero po wymalowaniu liter i cyfr na burcie, pojazd może być dopuszczony do ruchu.
 Niestety nie wszędzie tak jest. Jeden z diagnostów zapytany o dodatkowe oznaczenia pojazdów samowyładowczych, wyraził zdumienie, że ten przepis nie został jeszcze zniesiony.
 

 Wiele osób zastanawia się, dlaczego taki przepis w ogóle funkcjonuje w naszym prawie. Odpowiedź jest prosta. Przy tego typu pojazdach tylna tablica rejestracyjna jest bardzo często słabo widoczna, a przy tym często ulega zabrudzeniu. Trudno wymagać od kierowcy pracującego np. na budowie, by po każdym kursie czyścił tablice. Dotykowym problemem w przypadku wywrotek jest to, że przestrzeń ładunkowa wystaje znacznie poza tylny obrys ramy pojazdu. Tablica rejestracyjna jest umieszczana na ramie przez co jest słabo widoczna, lub zupełnie zasłonięta przez przestrzeń ładunkową.

 
Ciekawostką jest to, że przepis dotyczy wszystkich pojazdów samowyładowczych, również tych, które zrzucają towar na bok, a nie do tyłu. W takich przypadkach zazwyczaj „główna” tablica nie jest zasłaniana przez przestrzeń ładunkową, a zabrudzenie jej jest mniej prawdopodobne. 
 
Przepis nie dotyczy pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.  wbrew pozorom na rynku jest wiele samochodów dostawczych wyposażonych w samowyładowczą przestrzeń ładunkową.
 

Podziel się