infoCAR

Zaloguj się

Nowe znaki drogowe – strefa czystego transportu

Utworzono: 29-03-2018 0:09

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji społecznych wzory nowych znaków drogowych, wyznaczających strefy czystego transportu. Chodzi o mające powstać części miast, gdzie wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy z ekologicznym napędem (elektryczne, wodorowe i na gaz ziemny).

Proponowany wzór znaku D-54 Strefa czystego transportu, Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Proponowany wzór znaku D-54 Strefa czystego transportu, Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Strefy czystego transportu będą mogły powstawać na mocy decyzji lokalnych władz. Taką możliwość daje samorządom Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która 22 lutego 2018 r. weszła w życie. Celem ustawy jest promowanie elektrycznych lub niskoemisyjnych pojazdów, co ma sprzyjać poprawie jakości powietrza. W efekcie w całym kraju mają zostać stworzone stacje tankowania gazu CNG, LNG, a także stacje ładowania samochodów elektrycznych. Takiej infrastruktury brakuje bowiem w Polsce co jest dużym problemem w kwestii rozwoju alternatywnych sposobów napędzania pojazdów. Oprócz tego, miastach będą mogły powstać strefy do których wstępu nie będą miały samochody napędzane paliwami tradycyjnymi, nie wyłączając gazu LPG i samochodów hybrydowych. Strefy te będą oznaczone na wjazdach nowym znakiem drogowym D-54, zaś koniec strefy jego przekreśloną wersją D-55. Oprócz tego powstaną specjalne miejsca parkingowe wyłącznie dla pojazdów napędzanych określonymi ekologicznymi paliwami. Miejsca te będą oznaczane znanymi już doskonale znakami D-18a i P-20, ale wraz z nimi będą stosowane dopiski określające, jaki typ pojazdów może w danym miejscu parkować. Miejsca oznaczone skrótem „EE” będą zarezerwowane dla samochodów elektrycznych, „CNG” dla samochodów napędzanych sprężonym gazem ziemnym, a „LNG” skroplonym gazem ziemnym.

Wzór znaku nawiązuje do już używanego D-52 „Strefa ruchu”, ale nie powinien być z nim mylony dzięki swojej zielonej kolorystyce nawiązującej do ekologicznego przeznaczenia strefy. To powinno być czytelnym sygnałem dla kierowców, jest to o tyle ważne, że mandat za nieuprawniony wjazd do strefy czystego transportu będzie wynosić aż 500 zł.

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy, władze Poznania i Krakowa zapowiadały, że są zainteresowane stworzeniem stref czystego transportu na terenie swoich miast. Jak wynika z doniesień medialnych, stworzeniem stref zainteresowane są również władze Warszawy, Gdańska, Opola, Torunia  i Olsztyna.

Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309851

Podziel się