infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Nowe wymagania dotyczące zdjęć do prawa jazdy

Utworzono: 28-02-2016 12:00

Od 26 lutego 2016 r obowiązują nowe zasady dotyczące składania wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy załącznika w postaci zdjęcia kandydata na kierowcę. Od teraz zdjęcie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej, a nie lewy półprofil.

Zdjecie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej

Zdjecie musi przedstawiać twarz w pozycji frontalnej

Zmianę przyniosła nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W myśl nowych przepisów kandydat na kierowcę powinien wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy dostarczyć do urzędu:

kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych; (§ 5. 1. wyżej wymienionego rozporządzenia).

Zmienia się zatem bardzo dużo. Przypomnijmy tekst poprzednich wymagań dla zdjęcia do prawa jazdy:

Powinno przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Głowa musi być ustawiona tak, aby było widać lewy półprofil z widocznym lewym uchem. Twarz musi być równomiernie oświetlona.

Różnica jest zatem nader widoczna, nie zmieniają się w zasadzie jedynie wymiary zdjęcia.

Najważniejsze zmiany:

1. Zdjęcie wykonane w pozycji frontalnej, a nie z widocznym lewym półprofilem.
2. Obowiązkowe jasne tło fotografii.
3. Obowiązkowo widoczne barki fotografowanej osoby.
4. 70–80% zdjęcia musi wypełniać obraz twarzy.
5. Fotografia nie może być starsza niż 6 miesięcy.
6. Możliwość dostarczenia zdjęcia w okularach z ciemnymi szkłami, jeżeli osoba ma wrodzoną lub nabytą wadę narządu wzroku.
7. Możliwość dostarczenia zdjęcia w nakryciu głowy wynikającego z zasad wyznania. W takim przypadku konieczne jest jednak, by była widoczna cała twarz fotografowanej osoby. Kandydat na kierowcę musi też w takim przypadku dostarczyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Możliwość dostarczenia zdjęcia w formie cyfrowej na zewnętrznym nośniku danych.

Podziel się