infoCAR

Zaloguj się

Nowe uprawnienia kategorii B – motocykle trójkołowe

Utworzono: 16-11-2018 7:18

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o kierujących pojazdami, na mocy której kierowcy, którzy od 3 lat posiadają prawo jazdy kategorii B, będą mogli prowadzić motocykle trójkołowe.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Nowy przepis jest rozwinięciem dotychczasowego, który pozwala posiadaczom prawa jazdy kategorii B, kierować motocyklami o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 centymetrów sześciennych (tożsamymi dla kategorii A1), pod warunkiem posiadania uprawnień od co najmniej 3 lat. Wprowadzenie przepisu okazało się być dużym sukcesem, liczba motocykli na naszych drogach wyraźnie zwiększyła się, a co najważniejsze, nie odnotowano zwiększenia się liczby wypadków z udziałem motocykli, jest wręcz przeciwnie, poziom bezpieczeństwa poprawił się. Ustawodawca uznał, że wobec takiego stanu rzeczy na jednakowych zasadach, rozszerzy zakres uprawnień prawa jazdy o motocykle trójkołowe. W tym przypadku nie będzie miało jednak zastosowania ograniczenie do pojemności do 125 centymetrów sześciennych, co oznacza, że przepis dotyczy każdej mocy i pojemności silnika - zupełnie tak samo, jak w przypadku kategorii B. Autorzy pomysłu na zmianę prawa argumentowali, że prowadzenie motocykla trójkołowego bardziej przypomina jazdę samochodem, niż motocyklem i bez wątpienia tak jest w istocie.

O jakie pojazdy chodzi?

Nazwa motocykl trójkołowy nie jest niczym nowym w naszym prawie to, o jaki pojazd dokładnie chodzi, zostało opisane w Ustawie Prawo o ruchu drogowym w Art. 2 pkt 45:

motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

Tym co różni motocykl trójkołowy od motocykla z bocznym wózkiem jest oprócz osi symetrii, to że motocykl trójkołowy zostawia trzy ślady, a motocykl z wózkiem bocznym dwa. Nie ma tu znaczenia, czy dwa koła znajdują się z tyłu, czy z przodu pojazdu.
 
Wprowadzenie przepisów będzie miło duże znaczenie dla kierowców niepełnosprawnych, którzy nie byli w stanie zdać obecnie bardzo wymagającego egzaminu na kategorię A, a którzy doskonale będą sobie radzić z prowadzeniem motocykla trójkołowego. By poczuć wiatr we włosach wystarczy teraz zdać znacznie łatwiejszy egzamin na prawo jazdy kategorii B i po trzech latach automatycznie uzyskać uprawnienia.

Osoby, które będą chciały szybciej uzyskać uprawnienia do kierowania motocyklami trójkołowymi, mogą to zrobić w dotychczasowy sposób, a zatem zdać egzamin na prawo jazdy kategorii A1, A2 lub A – w zależności od pojemności silnika i mocy wybranego pojazdu.

UWAGA!

Przepisy będą obowiązywać jedynie na terenie Polski. Wyjazd za granicę motocyklem trójkołowym będzie wymagał posiadania określonej kategorii prawa jazdy honorowanej w danym państwie.

Podstawa prawna

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.[1])) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)    kategorii B uprawnia do kierowania:
a)     motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b)     motocyklem trójkołowym
– pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Podziel się