infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Nieobowiązkowa teoria i ekojazda

Utworzono: 07-01-2015 0:00

1 stycznia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Od teraz nie jest już obowiązkowe szkolenie teoretyczne, dochodzą jednak dodatkowe zadania podczas jazdy egzaminacyjnej.

"Zimowi" kursanci stają przed nowym zadaniem, źródło: materiały własne www.info-car.pl

"Zimowi" kursanci stają przed nowym zadaniem, źródło: materiały własne www.info-car.plNieobowiązkowa teoria

Na mocy najnowszej nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami, obowiązkiem kandydata na kierowcę wszystkich kategorii prawa jazdy przestaje być uczestniczenie w części teoretycznej szkolenia. Kandydat na kierowcę może teraz przygotować się do egzaminu teoretycznego we własnym zakresie i podejść do egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD) jeszcze przed przystąpieniem do praktycznej nauki jazdy. Na egzamin praktyczny można zapisać się dopiero po zakończeniu szkolenia praktycznego w uprawnionym ośrodku nauki jazdy (OSK). Warunkiem rozpoczęcia praktycznej nauki jazdy za kierownicą pojazdu szkoleniowego, jest ukończenie szkolenia teoretycznego w OSK lub uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego dla danej kategorii w WORD.

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć  minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.

Nowe rozwiązanie jest z pewnością ukłonem w stronę kandydatów na kierowców – zwłaszcza tych, którzy nie mają problemów z opanowaniem materiału wymaganego na egzaminie. Szkoleniowcy namawiają jednak do tego, by uczyć się nadal w tradycyjny sposób. Większość z nich nie obniża ceny kursu po wprowadzeniu nowych przepisów. Część teoretyczna  nie stanowi bowiem wielkiego kosztu dla przedsiębiorców, zwłaszcza gdy dotyczy ona kilkunastu osób naraz, a bez wątpienia może stanowić cenny materiał wyjściowy do szkolenia praktycznego. Natomiast nowy przepis z pewnością spodoba się kierowcom, którzy będą szkolić się na wyższą kategorię prawa jazdy, gdzie znaczną część wiedzy będą już mieli opanowaną w praktyce.

Od 1 stycznia kandydat na kierowcę może od razu po wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK), skierować się do WORD na egzamin teoretyczny. Sprawę można „załatwić” nawet tego samego dnia*.

Ekojazda

Kandydaci na kierowców, którzy zaliczą część teoretyczną egzaminu po 1 stycznia 2015 r. będą musieli wykazywać się umiejętnościami zawartymi w nowym wzorze arkusza egzaminacyjnego w pozycjach: 32 właściwa zmiana biegów – jazda energooszczędna oraz 33 hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu – jazda energooszczędna. Podczas „nowego egzaminu” oceniana będzie sprawna i dynamiczna zmiana biegów oraz umiejętność hamowania silnikiem. Zgodnie z brzmieniem przepisu, kandydat na kierowcę powinien włączyć czwarty bieg przed osiągnięciem prędkości 50 km/h, a zmiany biegów powinien wykonywać w zakresie od 1800 do 2600 obrotów na minutę. 

„Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)**” – czytamy w przepisie.

Przepisy dotyczące energooszczędnej jazdy nie będą dotyczyć kategorii AM, A1, A2, A, oraz T. W przypadku pozostałych kategorii egzaminator będzie mógł nie zaliczyć egzaminu państwowego, jeżeli kandydat na kierowcę nie będzie wykazywał się umiejętnością energooszczędnej jazdy.

* Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

** Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Podziel się