infoCAR

Zaloguj się

Motocyklem na kat. B i inne zmiany w prawie

Utworzono: 17-07-2014 0:00

Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami to nie tylko nowe uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Dużych, mniej medialnych , zmian jest znacznie więcej. Oto najważniejsze z nich:

Motocykl na placu manewrowym, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Motocykl na placu manewrowym, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że nie zdarzy się już sytuacja, żeby w kraju funkcjonowały dwa lub więcej egzaminy z pytaniami różnej treści.
 
Ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg– bez zdawania egzaminu. Opisane uprawnienia są tożsame z dzisiejszą kategorią A1. Różnica polega na tym, że o uprawnienia kategorii A1 można się starać już w wieku 16 lat, natomiast uprawnienia uzyskane na mocy omawianego przepisu zaczną „działać” najwcześniej w wieku 21 lat

Zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia. W ten sposób dopuszcza się samodzielne przygotowanie teoretyczne do kursu nauki jazdy. Po zaliczeniu egzaminu w WORD kandydat na kierowcę  będzie musiał zapisać się na kurs praktyczny w szkole jazdy, a po jego zakończeniu przystąpić do egzaminu praktycznego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Warto przy tym pamiętać, że niezależnie od czasu trwania kursu, ważność egzaminu teoretycznego wynosi 6 miesięcy.

Doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii. W ten sposób dopuszczono możliwość zdawania egzaminu na niższą kategorię prawa jazdy niż ta, której dotyczył kurs nauki jazdy. Przepis ten z pewnością przyda się osobom, które np. ukończyły kurs kategorii A, lecz z różnych powodów nie są w stanie zaliczyć egzaminu w WORD (zbyt ciężki motocykl, brak dostatecznego opanowania maszyny itp.) W takiej sytuacji kandydat na kierowcę może spróbować swoich sił na mniejszym motocyklu i uzyskać niższą kategorię prawa jazdy np. A2, A1 lub AM.

Wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego.

Wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa.

Rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze. Ta zmiana ma zacząć obowiązywać w 2015 roku. Jedną z wytycznych omawianego przepisu jest to, że na egzaminie kategorii B, należy się rozpędzać do prędkości 50 km/h z użyciem co najmniej 4 biegu.

Umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Takie rozwiązanie już funkcjonuje w kilku ośrodkach WORD w kraju. Samochód egzaminacyjny będący własnością szkoły jazdy, będzie musiał być wyposażony w system monitoringu taki sam lub podobny do tego, który działa w samochodach WORD.

Większość przepisów ustawy ma trzydziestodniowy okres wejścia w życie. W tym przepis dotyczący motocykli  na kategorię B. Trzydzieści dni odlicza się jednak nie od dnia, kiedy prezydent podpisał ustawę, lecz od dnia publikacji aktu prawnego w Dzienniku Ustaw, a to dotychczas nie nastąpiło. Prosimy zatem uzbroić się w cierpliwość. 

Podziel się