infoCAR

Zaloguj się

Motocyklem 125 cm ³ z prawem jazdy kategorii B za granicę?

Utworzono: 18-08-2016 15:52

Od 2 lat posiadacze prawa jazdy kategorii B mają możliwość poruszania się motocyklami o pojemności silnika do 125 cm³*. Uprawnienia są tożsame z kategorią A1, stąd pytania kierowców, czy za granicą nowe uprawnienia również działają?

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Zmiana przepisów poszerzyła zakres uprawnień posiadaczom prawa jazdy kategorii B. Nie zmieniła jednak sposobu uzyskiwania uprawnień kategorii A1. Oznacza to, że aby otrzymać z wydziału komunikacji prawo jazdy z kategorią A1 najpierw należy ukończyć szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Dopiero po spełnieniu tych ustawowych wymogów możliwe jest uzyskanie dokumentu z kategorią A1 i tylko taki dokument uprawnia do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cm³ za granicą (oczywiście poza prawem jazdy kat. A2 i A). W Polsce natomiast, kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat może jeździć motocyklami tożsamymi z kategorią A1 – czyli popularnymi stodwudziestopiątkami. Nie ma jednak takiej możliwości, by kierowca w wydziale komunikacji wymienił dokument i otrzymał go z wbitą dodatkową kategorią.

Wbicie na stałe kategorii A1 sprawiłoby, że uprawnienia nie byłyby już zbywalne w razie ewentualnej zmiany przepisów w przyszłości. Dodatkowo posiadacze prawa jazdy kategorii A1, uznawanej za granicami kraju, mieliby możliwość wybrania się na zagraniczną wycieczkę motocyklową. Tymczasem nowe przepisy obowiązują tylko w obrębie naszego kraju. Posiadając dokument bez kategorii A1, A2 lub A, motocyklista naraża się na kary ze strony policji za granicą. Co prawda niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej dopuszczają możliwość poruszania się motocyklami na zwykłą kategorię B, ale z zasady uprawnienia te dotyczą obywateli danego kraju posiadających dokument tam wydany. Tożsame do naszych przepisów są regulacje prawne obowiązujące na przykład w Belgii. Nie oznacza to jednak, że posiadacz polskiego prawa jazdy może tam bez przeszkód poruszać się motocyklem o pojemności silnika do 125 cm³. Taką możliwość otrzyma natomiast osoba, która wymieni polskie prawo jazdy na belgijski dokument. Podobnie sprawa wygląda także w innych państwach członkowskich. Wjazd bez uprawnień na teren obcego państwa może zakończyć się lawetowaniem pojazdu i kosztownym odzyskaniem go z parkingu policyjnego. Taniej z pewnością byłoby uzyskać stosowne prawo jazdy w kraju, które jest respektowane na niemal całym świecie.

Zmiana przepisów spowodowała, że mało popularne do tej pory motocykle o pojemności do 125 cm³  zaczęły znikać z rynku w zastraszającym tempie. Choć przepisy obowiązują już 2 lata, to popularność małolitrażowych motocykli nie spada, nadal klienci chętnie sięgają po nie. Okazało się ponadto, że wprowadzenie nowych przepisów nie spowodowało zwiększenia liczby wypadków z udziałem motocykli, jest wręcz odwrotnie. Nowe uprawnienia sprawiły, że motocykle stają się dla Polaków ważnym środkiem lokomocji, przydatnym zwłaszcza w zakorkowanych miastach.

*Nowe uprawnienia nie dotyczą wszystkich motocykli z pojemnością 125 cm³, motocykl musi spełniać następujące warunki:

1. Pojemność skokowa silnika - do 125 cm³
2. Maksymalna moc silnika - 11 kW = 14.95 KM
3. Maksymalny stosunek mocy do masy własnej pojazdu nie może przekraczać - 0.1 kW/kg

Podziel się