infoCAR

Zaloguj się

Miejsca dla niepełnosprawnych świecą pustkami

Utworzono: 14-07-2015 0:00

Od początku lipca w całym kraju można zaobserwować znaczny spadek frekwencji na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest znaczna redukcja ilości kart uprawniających do parkowania na „kopercie”.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, źródło: materiały własne info-car.pl

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, źródło: materiały własne info-car.pl

Dotychczasowe karty można było łatwo otrzymać, łatwo podrobić oraz łatwo wyłudzić. W celu przeciwdziałania patologicznym sytuacjom w kwestii uprawnień do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych, uchwalone zostały nowe przepisy dotyczące wydawania kart. Z dniem 1 lipca 2015 r. ważność straciły wszystkie dotychczasowe karty, a uprawnione osoby mogły wcześniej wyrobić sobie karty zgodne z nowym wzorem. Osoby, które tego nie zrobiły, nie mogą korzystać z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Kara za taki czyn to mandat w wysokości 800 zł i 5 punktów karnych. W sytuacji, gdy kierowca będzie się bezprawnie posługiwać kartą wydaną innej osobie, wówczas będzie musiał się liczyć z karą w wysokości 2000 zł.

Stare karty

Dotychczasowe karty parkingowe, które wyszły już z użycia praktycznie nie posiadały żadnych zabezpieczeń przeciw podrobieniom. Każdy bardziej rozgarnięty grafik mógł wykonać taką kartę każdej zainteresowanej osobie, wystarczyło tylko wkleić swoje zdjęcie i po sprawie. Można było też nie podrabiać karty, tylko przekleić zdjęcie, zostawiając inne nazwisko – i tak zazwyczaj tożsamość kierowcy nie była weryfikowana, służby musiałyby czekać na kierowcę, a to mijało się z celem.

Zgodnie z poprzednimi przepisami kartę parkingową mogła otrzymać praktycznie każda osoba z orzeczonym którymkolwiek stopniem niepełnosprawności, niezależnie od tego, czy miała problemy z poruszaniem się. Dodatkowo karty wydawane były bezterminowo i najczęściej nie były zwracane po śmierci osoby uprawnionej do posiadania jej. Oprócz tego nierzadko zdarzało się, że katy otrzymywały osoby, które mieć ich nie powinny… Wszystko to sprawiało, że zgodnie z szacunkami portalu niepełnosprawni.pl, w Polsce funkcjonowało od 650 tys. do około 900 tys. kart uprawniających do korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dokładne określenie ich liczby jest bardzo trudne, ponieważ nie był prowadzony centralny rejestr ilości wydanych kart.

Nowe karty

Karty parkingowe zgodne z nowym wzorem wydawane od 1 lipca 2015 r. uprawniają do korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Karty są specjalnie zabezpieczone przed podrobieniem – hologramy, znak wodny, nadrukowana fotografia, karta jest też zalaminowana. To wszystko znacznie utrudnia podrobienie, a z rozpoznaniem fałszywki, strażnik miejski lub policjant nie będzie miał większego problemu. W takiej sytuacji służby będą mogły od razu rozpocząć działania w celu ukarania kierowcy, nie będą musiały na niego czekać. Oprócz problemów z podrobieniem, zmienił się czas ważności kart – z bezterminowych na maksymalnie 5 lat. To pozwoli na wyeliminowanie z obiegu kart osób już nieżyjących.
Dodatkowym utrudnieniem będzie to, że od 4 stycznia 2016 r. każda karta będzie musiała być wpisana do systemu CEPiK.

Karta parkingowa zgodna z nowym wzorem

Karta parkingowa zgodna z nowym wzorem, źródło: materiały własne info-car.pl

Zmiana przepisów wprowadziła też szereg obostrzeń w zakresie stopnia i rodzaju niepełnosprawności uprawniającej do korzystania z kart:

1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.
Należy pamiętać, że wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu się.

2. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna)
Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba z niepełnosprawnością ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga! W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające ŁĄCZNIE znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna).

3. Osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się
W przypadku osób poniżej 16. roku życia wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.
( Źródło: www. niepelnosprawni.pl)

Nowo wprowadzone przepisy spowodowały, że zdecydowanie spadła liczba osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej, a co za tym idzie i również liczna wydanych nowy kart. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kart parkingowych nowego typu do 30 czerwca 2015 r. wydano: 210 173 osobom z niepełnosprawnością i 2375 placówkom, które się nimi opiekują. Zapewne liczba ta jeszcze wzrośnie, bo nie wszystkie osoby zdążyły wyrobić sobie nową kartę, ale specjaliści nie spodziewają się, by ta liczba wzrosła w znacznym stopniu.

Jak na razie efekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodował, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wróciły do tych, którzy ich naprawdę potrzebują. Być może po kilku miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów okaże się, że w niektórych miejscach, parkingów dla niepełnosprawnych jest za dużo.

Podziel się