infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Kurs reedukacyjny - pijany kierowca zapłaci dodatkowo 400 zł

Utworzono: 23-01-2017 21:45

1 stycznia 2017 r. na mocy nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami zniknęła przeszkoda prawna, uniemożliwiająca starostom kierować osoby zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu na kurs reedukacyjny. Płatne szkolenie będą realizować WORD.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD) będzie trwał 16 godzin – 2 spotkania po 8 godzin, a jego koszt wyniesie 400 zł. Uczestniczyć w nim będą musiały osoby, chcące odzyskać prawo jazdy zatrzymane za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wszystko to oprócz innych konsekwencji o których zadecyduje sąd w tym m.in. zakazu prowadzenia pojazdów, kary grzywy w wysokości minimum 5 tys. zł w przypadku pierwszego ujawnionego przypadku jazdy pod wpływem alkoholu i 10 tys. zł, jeżeli będzie to już kolejny raz na „podwójnym gazie”.

Skierowanie na kurs reedukacyjny otrzyma każda osoba, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. To oznacza, że uczestniczyć w kursie będą musiały też te osoby, u których stwierdzono stężenie alkoholu we krwi  na poziomie od 0,2‰ do 0,5‰ („ofiary” trzeźwych poranków). Skierowanie otrzymają również osoby, u których stwierdzi się, że znajdują się pod wpływem narkotyków – niezależnie od stopnia stężenia we krwi.

Na kurs reedukacyjny kierowca będzie musiał zgłosić się w terminie miesiąca od dnia otrzymania skierowania i przedstawić staroście zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie kolejnych 6 tygodni.
Program szkolenia będzie obejmował m.in. zagadnienia problematyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków i ich wpływu na zachowanie się kierowcy. Oprócz tego kursanci zostaną poddani testom określającymi ich styl picia lub zażywania narkotyków.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program kursu:

Wykłady – pierwszy dzień
1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;
2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);
4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:
1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.
4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:
1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;
2) test PUM – test problemowego używania marihuany;
3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;
4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

Wykłady – drugi dzień
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:
1) pojęcie odpowiedzialności;
2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;
3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;
2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;
3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

Podziel się