infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Kontrole przewozów regularnych osób na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Utworzono: 23-01-2015 0:00

15 stycznia inspektorzy ITD przeprowadzili po raz kolejny działania kontrolne ukierunkowane na stan technicznego autobusów realizujących przewozy drogowe osób, tym razem na terenie powiatu włocławskiego.

Skorodowane podwozie pojazdu, źródło: www.gitd.gov.pl

Skorodowane podwozie pojazdu, źródło: www.gitd.gov.pl

Dzięki bardzo dobrej współpracy Inspekcji Transportu Drogowego i Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, wytypowane autobusy kierowane były do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się przy warsztatach szkolnych ZSS. Inspektorzy ITD. szczególną uwagę zwrócili na stan techniczny elementów konstrukcyjnych pojazdów, układów hamulcowych, kierowniczych, zawieszenia, ogumienia, oświetlenia oraz wyposażenia dodatkowego wymaganego dla autobusów.

Do kontroli wytypowano 28 autobusów należących do pięciu różnych przewoźników drogowych realizujących przewozy regularne osób. W wyniku przeprowadzonych działań inspektorzy stwierdzili m.in.:

- brak odpowiednich sił hamowania lub niedopuszczalne różnice sił hamowania kół tejsamej osi (różnice do 92%, przy dopuszczalnych 30%),

- samowolne niedozwolone zmiany konstrukcyjne w układzie hamulcowym,

- nadmierne luzy w układach kierowniczych,

- uszkodzone elementy układu zawieszenia,

- nadmiernie zużyte opony lub opony o różnej rzeźbie bieżnika na kołach tej samej osi,

- znaczną korozję elementów konstrukcji pojazdów,

- wycieki płynów eksploatacyjnych do środowiska,

- niezgodne z warunkami technicznymi pojazdów oświetlenie zewnętrzne,

- zbyt małą liczbę wyjść awaryjnych dla pasażerów.

W wyniku stwierdzonego złego stanu technicznego pojazdów inspektorzy zatrzymali 14 dowodów rejestracyjnych i zakazali jazdy z pasażerami, zezwalając pojazdom wyłącznie na zjazd do warsztatów, a w trzech przypadkach - ze względu na usterki stwarzające bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wydali bezwzględny zakaz dalszej jazdy.

Tydzień temu podobne kontrole inspektorzy przeprowadzili w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu.

Wytypowane pojazdy, w celu szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego,  zostały skierowane na 5 Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, mieszczących się na terenie w/w miast.

Ogółem, inspektorzy  skontrolowali  58 autobusów. W wyniku uchybień w stanie technicznym  pojazdów zatrzymano 31dowodów rejestracyjnych.

Do katalogu najczęściej stwierdzanych usterek zaliczyć można było:

-niedostateczne siły hamowania poszczególnych kół,

- nadmierne luzy lub braki w układach zawieszenia i kierowniczych,

- korozję elementów konstrukcyjnych,

- uszkodzenie lub nadmierne zużycie opon,

- wycieki płynów eksploatacyjnych,

- usterki oświetlenia.

Kontrolujący, z uwagi na fatalny stan techniczny autobusów, w 8 przypadkach wydali zakaz dalszej jazdy.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się