infoCAR

Zaloguj się

Konsekwentni w zapewnianiu bezpieczeństwa na drodze

Utworzono: 28-05-2014 0:00

Lubuscy policjanci, korzystając z dostępnych narzędzi prawnych, konsekwentnie realizują oczekiwania społeczeństwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z głównych elementów spełnienia tego postulatu jest eliminowanie z dróg wszystkich tych, którzy w rażący sposób łamią przepisy. Tylko w ciągu minionego tygodnia /19-25 maja/ 28. kierujących za swe zachowanie na drodze odpowie przed Sądem. Wobec 18. z nich wnioskowano o orzeczenie zakazu kierowania pojazdami.

Kontrola drogowa, źródło: www.lubuska.policja.gov.pl

Kontrola drogowa, źródło: www.lubuska.policja.gov.pl

Zachowania kierowców z dużą uwagą śledzą policjanci, którzy reagują na każdą nieprawidłowość studząc zapały wszystkich tych, którzy mimo wielu apeli wciąż lekceważą wiele czynników składających się na bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o przepisy ruchu drogowego ale też konsekwencje, które mogą wynikać z ich nieprzestrzegania. Kierowcy w przypadku ukarania przez policjanta lub też przedstawicieli innych służb, często interpretują taką sytuację bardzo subiektywnie. Odnoszą ją tylko do siebie. Na drodze jednak poruszają się inni uczestnicy ruchu drogowego i to także oni są narażeni na nieodpowiedzialną jazdę tych drugich. Policja jako organ wiodący w zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym bardzo konsekwentnie korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, realizując swe ustawowe zadania. Dziś społeczeństwo, które dzięki komunikatom Policji oraz środkom masowego przekazu informowane jest o zdarzeniach drogowych, oczekuje zdecydowanych reakcji ze strony służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Dlatego lubuscy policjanci idą naprzeciw tym oczekiwaniom konsekwentnie i skutecznie je realizując.

Tylko podczas minionego tygodnia /19-25 maja/ wyeliminowaliśmy ponad stu kierowców, którzy wsiedli za kierownicę na „podwójnym gazie”. 68 z nich poruszało się w stanie nietrzeźwości popełniając przestępstwo, zaś 33 w stanie po użyciu alkoholu. W takich sytuacjach kierowcy obligatoryjnie tracą prawa jazdy.

Ale to nie oznacza, że trzeźwość na drodze to gwarancja tego, że uprawnienia do kierowania nie mogą zostać cofnięte. Choć z takim przeświadczeniem żyje wielu kierowców. Dotyczy to również wykroczeń szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia innych użytkowników dróg. Chodzi np. o przekroczenie przynajmniej dwukrotnie dozwolonej prędkości w pobliżu szkół, przejść dla pieszych; wyprzedzanie „na pasach”, na czerwonym świetle czy np. wyprzedzania „na trzeciego” – pod warunkiem, że istnieje realne zagrożenie dla innych. Zgodnie z zapisami kodeksu wykroczeń policjant może zatrzymać prawo jazdy i wystąpić do Sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy zakazem prowadzenie pojazdu, na co najmniej kilka miesięcy. 

W opisywanych okresie /19-25 maja/ lubuscy policjanci w 28 przypadkach odstąpili od nałożenia mandatu karnego decydując się na skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu. 18 z nich dotyczy również wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu. Przekonał się o tym między innymi kierujący Mercedesem, który w niedzielę /25 maja/ przed godziną 15 jadąc w stronę Mostu Staromiejskiego w Gorzowie, nie opanował pojazdu tracąc nad nim kontrolę ściął znak drogowy, słup oświetleniowy oraz osłonę zbiornika z gazem. Ponadto uszkodził stojący na stacji samochód. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jednak w takim przypadku mandat karny okazałby się niewspółmierny z zaistniałym zdarzeniem, dlatego zachowanie kierowcy oraz możliwość utraty uprawnień do kierowania rozpatrzy Sąd.

Lubuscy policjanci będą konsekwentni w swoich działaniach. Na pewno Ci kierowcy, którzy oprócz poszanowania przepisów ruchu drogowego wykazują się także kulturą jazdy, nie mają się czego obawiać. Z utratą prawa jazdy muszą się liczyć za to Ci, którzy w rażący, a czasami wręcz perfidny sposób, łamią przepisy prawa.

Opracował: podkom. Marcin Maludy

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

źródło: www.lubuska.policja.gov.pl

Podziel się