infoCAR

Zaloguj się

Kogo obejmie okres próbny? FAQ

Utworzono: 06-11-2015 0:00

Do naszej redakcji często wpływają pytania na ten temat. Dlatego postanowiliśmy szczegółowo wyjaśnić tę problematykę i odpowiedzieć na najczęściej poruszane kwestie.

W okresie próbnym kierowcy będą musieli odbyć szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, źródło: materiały własne info-car.pl

W okresie próbnym kierowcy będą musieli odbyć szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, źródło: materiały własne info-car.pl

W skrócie. Okres próbny dla nowych kierowców, który uzyskali prawo jazdy kategorii B, zacznie obowiązywać 4 stycznia 2016 r. Osoby, które uzyskają uprawnienia przed tą datą, będą korzystać z nich według dotychczasowych zasad. Osoby, które na dokumencie będą miały wypisaną datę otrzymania uprawnień wyższą (lub równą) niż 04.01.2016 r., będą miały do czynienia z zupełnie nowymi zasadami korzystania z uprawnień przez pierwsze dwa lata od daty uzyskania uprawnień.

Więcej na temat ograniczeń i obowiązków kierowcy w okresie próbnym

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozpocząłem kurs nauki jazdy przed wejściem w życie przepisów. Czy zostanę objęty okresem próbnym?

Data rozpoczęcia szkolenia nie jest w tej kwestii wyznacznikiem, liczy się data wydania dokumentu. Rozpoczęcie szkolenia przed datą 4 stycznia 2016 r. nie gwarantuje, że kandydat na kierowcę da radę uniknąć okresu próbnego. Jeżeli jednak kandydat na kierowcę odpowiednio wcześnie ukończy szkolenie, zda egzamin przed wejściem w życie nowych przepisów, a dokument zostanie wydany przed datą graniczną, wówczas takiej osoby  okres próbny nie będzie dotyczyć.

Zdałem egzamin na prawo jazdy przed wejściem w życie przepisów. Czy zostanę objęty okresem próbnym?

Data zaliczenia egzaminu nie jest datą wydania dokumentu, a zatem zaliczenie egzaminu przed 4 stycznia 2016 r. nie gwarantuje, że kierowca uniknie okresu próbnego. Jeżeli kandydat na kierowcę pozytywny wynik egzaminu uzyska w ostatnich dniach roku, wówczas nie będzie miał szans na to, by dokument został wydany przed 4 stycznia.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRAW JAZDY WYDANYCH PO 4 STYCZNIA 2016 R.

Zdałem egzamin na kategorię inną niż B (np. C, D itd.), czy zostanę objęty okresem próbnym?

Nie. Okres próbny dotyczy wyłącznie kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B.

Jak długo będę musiał jeździć z zielonym listkiem?

W okresie próbnym samochód kierowcy, będzie musiał być oznakowany z tyłu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego przez pierwsze 8 miesięcy. Okres próbny trwa 2 lata, ale stosowanie tego oznakowania w dalszej jego części nie jest obowiązkowe.

Czy to prawda, że młodzi kierowcy w okresie próbnym będą musieli jeździć wolniej?

Tak, to prawda. Kierowcom w okresie próbnym zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym(nawet jeśli znaki podwyższają prędkość dopuszczalną), 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Ograniczenia obowiązują jednak przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego.

Uzyskałem  prawo jazdy kategorii B 1,5 roku temu za granicą, teraz chcę je wymienić na polski dokument. Czy będzie mnie obowiązywać okres próbny?

Tak, okres próbny będzie obowiązywał jeszcze przez pół roku. W tej kwestii brana pod uwagę jest data uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B niezależnie od tego, gdzie zostało one uzyskane.

Uzyskałem  prawo jazdy kategorii B 3 miesiące temu za granicą, teraz chcę je wymienić na polski dokument. Czy będzie mnie obowiązywać okres próbny?

Tak, okres próbny będzie obowiązywać przez dwa lata od momentu uzyskania prawa jazdy kategorii B po raz pierwszy. Po wymianie prawa jazdy, które kierowca posiada krócej niż 8 miesięcy, będzie  zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Oprócz tego będzie zobowiązany stosować się do ograniczeń pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego – zielony listek, niższe prędkości dopuszczalne, zakaz pracy jako kierowca.

Jestem obcokrajowcem, prawo jazdy kategorii B mam od 6 miesięcy, chcę w najbliższym czasie przyjechać samochodem  do Polski, czy obowiązują mnie ograniczenia wynikające z okresu próbnego?

Tak, do 8 miesięcy od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B obcokrajowiec zobowiązany jest do jeżdżenia pojazdem oznaczonym zielonym listkiem, stosowania się do niższych prędkości dopuszczalnych oraz zakazu pracy jako kierowca.

Od 3 lat posiadam prawo jazdy kategorii B1 (również AM, A1, A2, A, B1 i T), czy po uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, będą mnie obowiązywać przepisy okresu próbnego?

Tak, przepis mówi bowiem o osobach, które po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy kategorii B. Posiadanie, nawet wieloletnie, innych kategorii prawa jazdy, nie zwalnia kierowcy z konieczności odbycia okresu próbnego.

Mam 50 lat i po raz pierwszy uzyskałem prawo jazdy kategorii B, czy będzie mnie obowiązywać okres próbny dla młodych kierowców?

Tak, okres próbny dotyczy wszystkich NOWYCH kierowców, niezależnie od ich wieku.

Prawo jazdy kategorii B odzyskałem po dłuższej przerwie, wcześniej uprawnienia zostały mi odebrane. Czy po ponownym uzyskaniu prawa jazdy będę musiał stosować się do ograniczeń i obowiązków okresu próbnego?

Tak, w myśl nowych przepisów osoba, która drugi raz zdobywa prawo jazdy rozpoczynając procedurę od szkolenia podstawowego w szkole jazdy, musi stosować się do przepisów okresu próbnego. Dotyczy to zarówno ograniczeń – zielony listek, niższe prędkości dopuszczalne, zakaz pracy jako kierowca – jak również obowiązków - kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Podziel się