infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Kierowca busa blokował karetkę na autostradzie A4

Utworzono: 11-12-2018 1:55

Szokujące zdarzenie zostało nagrane przez Pana Bogdana, kierowcę karetki, która w sobotę 8 grudnia gnała autostradą do Krakowa z sercem pobranym do przeszczepu dla dziecka. Nagranie błyskawicznie podbiło Internet budząc powszechne oburzenie – zupełnie zresztą słusznie!

Źródło: Facebook

Źródło: Facebook

Na nagraniu widzimy niebieskiego busa, który uporczywie porusza się lewym pasem autostrady i nie zjeżdża nawet wówczas, gdy karetka na sygnale jedzie bezpośrednio za nim. Bus poruszał się zdecydowanie szybciej niż pojazdy znajdujące się na prawym pasie, być może nawet z prędkością maksymalną dopuszczalną, aczkolwiek analiza filmu nagranego przez kierowcę karetki wskazuje, że prędkość ta mogła być nawet wyższa niż pozwala na to prawo. W niczym to nie zmienia faktu, że kierowca karetki potrzebował jechać szybciej niż wszystkie inne pojazdy na drodze, a kierowca niebeskiego busa mimo obowiązku, nie ustąpił mu pierwszeństwa. Pojazd okupujący lewy pas autostrady udało się wyprzedzić z prawej strony dopiero po kilku próbach. Okupant lewego pasa stworzył w ten sposób zagrożenie, ponieważ wyprzedzanie z prawej strony, które jest na autostradzie dozwolone, jest manewrem co najmniej ryzykownym – zwłaszcza przy tak wysokich prędkościach, jak w omawianym przypadku.

Nie wiadomo, co motywowało kierowcę niebieskiego busa, być może nie zauważył sygnałów (głośna muzyka, słuchawki na uszach, nie patrzenie w lusterka) co nie jest żadnym usprawiedliwieniem lub celowo zlekceważył sygnały karetki. W celu przepuszczenia pojazdu uprzywilejowanego, musiałby bowiem zmniejszyć prędkość, zjechać na prawy pas i być może odczuwać z tego powodu lekki dyskomfort... Niewykluczone, że chciał zrobić to później, po wyprzedzeniu wszystkich pojazdów z prawego pasa, tymczasem zgodnie z przepisami, powinien to zrobić natychmiast.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Jak przyznaje kierowca karetki pan Bogdan, w takich sytuacjach jedzie autostradą z prędkością 200 km/h, liczy się każda sekunda, a on jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma do tego prawo. Oprócz posiadanych specjalnych uprawnień, kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma wiedzę, doświadczenie i umiejętności konieczne, do prowadzenia pojazdu z dużą prędkością. Każdy kierowca, który korzysta z uprzywilejowania w ruchu drogowym przechodzi dodatkowe badania, a także uczestniczy w szkoleniach w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy (ODTJ).

Podziel się