infoCAR

Zaloguj się

Jadąc do Niemiec, pamiętaj o paszporcie lub dowodzie osobistym

Utworzono: 16-09-2015 0:00

Z powodu kryzysu imigracyjnego na terenie wielu państw Unii Europejskiej, poszczególne kraje wprowadziły kontrole na granicach. Osoby wybierające  się za granicę dla własnego bezpieczeństwa powinny mieć przy sobie ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty.

Droga ekspresowa w Czechach, źródło: materiały własne info-car.pl

Droga ekspresowa w Czechach, źródło: materiały własne info-car.pl

Ministerstwo spraw wewnętrznych ostrzega Polaków wybierających się w podróż zagraniczną do państw Unii Europejskiej, że podróż może być utrudniona jeżeli kierowca i pasażerowie nie będą posiadać przy sobie ważnych dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport - dotyczy to również osób nieletnich i dzieci. Wynika to z faktu, że na granicach kilku państw Unii przywrócone zostały kontrole, m.in. na granicy polsko-niemieckiej, niemiecko-austriackiej i kilku innych. Nie jest też wykluczone, że na innych granicach państw członkowskich, przywrócone zostaną kontrole. Osoby podróżujące w najbliższym czasie do państw Europy zachodniej i południowej wybierając np. na wrześniowe wakacje do Włoch lub Chorwacji, powinny mieć na uwadze to, że prawdopodobnie nie wszystkie granice da się przejechać bez zatrzymywania się  - jak dotychczas.

Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen. Ustanowił on wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen, w tym zasady prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia. Niemcy przywracają kontrolę graniczną w tym roku po raz drugi. Po raz pierwszy miało to miejsce od 26 maja do 15 czerwca br. i było związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu G7.Polska kontrolę graniczną przywracała dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012 r. podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a drugi raz w 2013 r. podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ  - czytamy w komunikacie MSW.

Dla obywateli Polski nie zmieniają się zasady pobytu na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Czasowe ograniczenia dotyczą jedynie samego przekraczania granic. Polacy nie muszą zatem posiadać wiz, by móc przebywać na terenie państw członkowskich unii. Obywatele państw trzecich - są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen.
 

Podziel się