infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Hulajnogi elektryczne: minimum karta rowerowa, do 25 km/h, od 10 lat, na ścieżce rowerowej jezdni lub chodniku

Utworzono: 13-08-2019 17:20

Znamy projekt zmian w prawie dotyczącym UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, w tym także niezwykle popularnych w naszym kraju hulajnóg i deskorolek elektrycznych, a także innych mniej popularnych elektrycznych pojazdów służących do jednoosobowego przemieszczania się.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

UTO

Przepisy regulujące omawianą kwestię znalazły się w projekcie ustawy o zmianie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz Ustawy o Elektromobilności I Paliwach alternatywnych.  Ustawa jasno określa o jakie pojazdy chodzi, a zetem:

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego;

Urządzenia transportu osobistego zostały zatem włączone do kategorii rowerów i ogólne zasady poruszania się tymi pojazdami będą jednakowe, ale oczywiście będą też różnice. 

47b) urządzenie transportu osobistego – urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9m, długości nieprzekraczającej 1,25m, masie własnej nieprzekraczającej 20kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h

W tej kategorii znajdą się zatem hulajnogi, deskorolki, segwaye, jednokołowe urządzenia airwheel i wiele innych z napędem elektrycznym. Co ciekawe ustawa nic nie mówi o hulajnogach i rowerach spalinowych, choć tego typu urządzenia istnieją,  aczkolwiek nie są szczególnie popularne, chodzi bowiem o promowanie czystego napędu, jakim jest napęd elektryczny. 

Droga dla rowerów > jezdnia z ograniczeniem prędkości do 30 km/h > chodnik

Konsekwencją włączenia UTO do kategorii rowerów jest to, że podstawowym miejscem, gdzie będzie można wykorzystywać tego typu urządzenia, jest ścieżka rowerowa (droga dla rowerów). Zawsze wtedy, gdy w kierunku poruszania się kierującego znajdować się będzie droga dla rowerów, będzie on zobowiązany korzystać z niej. Druga w kolejności będzie jezdnia drogi o ile ograniczenie prędkości na niej nie będzie wyższe niż 30 km/h. Różnica prędkości UTO i innych pojazdów będzie w takich okolicznościach na tyle niewielka, że wspólne korzystanie z drogi, nie powinno generować konfliktów pomiędzy kierującymi. 

Korzystanie z chodnika będzie możliwe tylko wówczas, gdy kierujący nie będzie miał do dyspozycji drogi dla rowerów lub odpowiedniej jezdni (30 km/h), a szerokość drogi dla pieszych będzie wynosiła co najmniej 2 m. W takiej sytuacji kierujący UTO, zgodnie z ogólnymi przepisami rowerowymi będzie zobowiązany: jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Co w sytuacji gdy szerokość chodnika będzie mniejsza niż 2 m, nie będzie drogi dla rowerów, a na jezdni będzie obowiązywało ograniczenie prędkości wyższe niż 30 km/h? Z przepisów wynika, że kierujący powinien powstrzymać się od jazdy i np. nieść swoją hulajnogę do miejsca, gdzie znów będzie mógł z niej skorzystać. 

Wiek minimalny 10 lat

W tym wieku można bowiem ubiegać się już o kartę rowerową, a to właśnie ona będzie dokumentem uprawniającym do korzystania z UTO. Tutaj znajduje się różnica, która wyodrębnia opisywane urządzania z kategorii rowerów. Rowerami pod nadzorem rodziców mogą bowiem kierować młodsze dzieci, w przypadku UTO tego typu możliwość nie została przewidziana.  Uprawnienia do kierowania hulajnogami elektrycznymi itd. będą rzecz jasna będą przysługiwać również osobom, które posiadają prawo jazdy dowolnej kategorii, kartę motorowerową lub które 19 stycznia 2013 r. (data wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami) ukończyły 18 lat. 

25 km/h

Po wejściu w życie ustawy, tylko z taką prędkością maksymalną urządzenia będą mogły być oferowane na rynku, co nie oznacza, że szybsze, sprzedane wcześniej pojazdy zostaną zdelegalizowane. Ich posiadacze będą jednak zobowiązani w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosować je do nowych wymagań, a zatem w przypadku urządzeń szybszych, ograniczyć ich prędkość maksymalną do 25 km/h. Podmioty oferujące urządzenia transportu osobistego niezgodne z ustawą, a zatem osiągające np. prędkość wyższą niż 25 km/h, mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości od 500 do 10 000 zł. Celem przepisu jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach gdzie używane są urządzenia transportu osobistego. Zbyt ciężkie i szybkie pojazdy mogłyby bowiem stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. 

Przepisy powstały z uwagi na duże zapotrzebowanie społeczne, by uregulować prawnie  kwestię korzystania w przestrzeni publicznej z nowoczesnych środków transportu, w tym zwłaszcza hulajnóg elektrycznych. Zwłaszcza w dużych aglomeracjach jest to obecnie dość duży problem, ponieważ coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji w związku z używaniem tego typu pojazdów. Świadczą o tym niestety liczne wypadki w tym również i śmiertelne. 

Projekt ustawy trafił obecnie do konsultacji publicznych i pewne kwestie mogą w niej jeszcze ulec zmianie. Aby mogła wejść w życie, jej treść musi zostać jeszcze zaakceptowana przez sejm, senat i prezydenta RP. Ustawa ma wejść w życie po dwóch tygodniach od jej ogłoszenia. 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Podziel się