infoCAR

Zaloguj się

Dowód rejestracyjny i potwierdzenie OC nadal obowiązkowe

Utworzono: 21-05-2018 14:32

4 czerwca 2018 r. nie jest znoszony obowiązek posiadania przy sobie przez kierowców dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Brak wspomnianych dokumentów w razie kontroli, będzie skutkować nałożeniem mandatu.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Materiał jest sprostowaniem naszego artykułu opublikowanego w piątek 18 maja pt. „4 czerwca 2018 r. kierowcy pojadą bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC”. Jest to niestety nieprawda. Za wprowadzenie w błąd czytelników przepraszamy.

Wspomniane przepisy zaczną obowiązywać dopiero wówczas, gdy zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne, o czym czytamy w ustawie nowelizującej Prawo o ruchu drogowym:

Art. 17. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1) art. 38 (artykuł ustawy mówiący o obowiązku posiadania omawianych dokumentów – red.) , art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 129b ust. 3 pkt 2, art. 132, art. 134 i art. 134a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się;

Dalej w nowelizacji ustawy czytamy w artykule 19., że ustawa w omawianym przez nas zakresie, wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. To oznacza, że przepis o braku obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC, wchodzi w życie, ale póki co się go nie stosuje.

Termin obowiązywania omawianego przepisu jest uzależniony od tego, kiedy centralna ewidencja pojazdów zostanie przygotowana do obsługi informacji na temat zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jak na razie nie jest wiadomo, kiedy to będzie.

Omawiana nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym jest w tym momencie na przedostatnim etapie uchwalania. Została już przyjęta przez sejm, by mogła zacząć obowiązywać musi jeszcze zyskać akceptację senatu i prezydenta.

 

Źródła:

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2462_u/$file/2462_u.pdf

Ustawa Prawo o ruchu drogowym: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

 

Podziel się