infoCAR

Zaloguj się

Dotkliwe konsekwencje prowadzenia pojazdu bez uprawnień

Utworzono: 12-11-2014 0:00

Inspektorzy ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę pojazdu należącego do polskiego przewoźnika. Kierowca wykonujący przewóz drogowy w imieniu przedsiębiorcy zamiast prawa jazdy okazał inspektorom zdjęcie tego dokumentu, które miał zapisane w telefonie komórkowym. Twierdził przy tym, że prawo jazdy zostawił w domu.

ITD często współpracuje z policją, źródło: materiały własne www.info-car.pl

ITD często współpracuje z policją, źródło: materiały własne www.info-car.pl

W trakcie podjętych czynności ustalono, że w dniu 30 września 2014 r. prawo jazdy tego kierowcy zostało zatrzymane przez Policję z powodu prowadzenia pojazdy pod wpływem alkoholu. W świetle obowiązującego prawa kierowca nie posiadał od tej chwili uprawnień do kierowania pojazdami.

Z uwagi na powyższe został on ukarany mandatem karnym wysokości 500 zł za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień. Dodatkowo kierowcy wymierzono też grzywnę wysokości 500 zł za brak wymaganych wykresówek z poprzednich dni, oraz po 100 zł za brak na wykresówce wszystkich danych o okresach swojej aktywności i za niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu. Dostał też mandat wysokości 50 zł za zły stan ogumienia w kierowanym przez niego zestawie pojazdów.

Konsekwencje tej kontroli mogą ponieść również zarządzający transportem w przedsiębiorstwie oraz sam przewoźnik. Wobec zarządzającego podjęto czynności zmierzające do ukarania za dopuszczenie do kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganego orzeczenia lekarskiego oraz za niewyposażenie go w wymagane dokumenty, co zagrożone jest karą o łącznej wysokości 1500 zł.

Przedsiębiorcy grożą jeszcze poważniejsze konsekwencje, bowiem przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń, wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1071/2009. Naruszenie to może przyczynić się do wydania decyzji o utracie przez przewoźnika dobrej reputacji, a tym samym stanowić podstawę do cofnięcia mu licencji.

Źródło: www.gitd.gov.pl

Podziel się