infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Chińczycy wymienią swoje prawo jazdy na polskie

Utworzono: 14-06-2013 0:00

Resort transportu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu obywateli Chińskiej Republiki Ludowej na Tajwanie, którzy zamieszkują nasz kraj. Prawo jazdy zdobyte w swojej ojczyźnie będą mogli bez przeszkód wymienić na polskie, bez konieczności podchodzenia do egzaminu na prawo jazdy. Ministerstwo transportu skierowało do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie w tej sprawie.

Chińskie prawo jazdy, źródło: Źródło: wikipedia.org

Chińskie prawo jazdy, źródło: Źródło: wikipedia.org

 
Do tej pory obywatele Chin przebywający w naszym kraju, którzy posiadali prawo jazdy wydane na terenie swojego kraju, nie mogli prowadzić pojazdów. Rozwiązaniem problemu było podejście do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, a po jego zaliczeniu możliwe było wydanie polskiego prawa jazdy. Niestety dla wielu obywateli Chin bariera językowa była nie do przejścia. Zdarzało się jednak, że niektóre osoby nie bez problemów zdawały egzamin, ale w myśl zasad starego egzaminu można było tego dokonać nawet bez rozumienia tekstu (sic!). Obywatele Chin nie posiadający prawa jazdy, mogli je uzyskać w Polsce po spełnieniu wymogów formalnych w tradycyjny sposób i to nie ulega zmianie. Chodzi oczywiście o ukończenie szkolenia i zdanie z wynikiem pozytywnym obu części egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, dla obcokrajowców z Państwa Środka zniknie obowiązek zdawania egzaminu teoretycznego – bo tylko taki był wymagany. Z uwagi na to, że testy nie są jawne, stanowi to duże ułatwienie dla osób, które nie znają dobrze języka polskiego. 
 
Procedura wyglądać ma tak, że obywatel Chin uda się do wydziału komunikacji, gdzie zda swoje chińskie prawo. Wydział komunikacji prześle wniosek o weryfikację danych do odpowiedniego  organu Republiki Chińskiej na Tajwanie. Po pozytywnej weryfikacji starosta będzie mógł wydać polskie prawo jazdy. Spełnione przy tym muszą być jednak pewne warunki, ale mowa jedynie o osiągnięciu wymaganego polskimi przepisami wieku minimalnego, a także o przebywaniu na terenie naszego kraju przez co najmniej 185 dni. Obecność w Polsce musi też być związana z osobistymi więziami rodzinnymi, pracą lub studiami. Te same przepisy dotyczą też innych obcokrajowców. 
 
Różnice wynikające ze specyfikacji krajowych i chińskich kategorii prawa jazdy zostały rozwiązane poprzez załącznik do rozporządzenia, który stanowi tabelę porównawczą:
 
Chińska Republika Ludowa
Rzeczpospolita Polska
kat. A0
kat. A1
kat. AM
kat. A2
kat. A1, AM
kat. A3
kat. A, A2, A1, AM
kat. B
kat. B, AM
kat. C, B
kat. C, B, AM
kat. D, B
kat. D, B, AM
kat. D, C, B
kat. D, C, B, AM
kat. E
kat. D+E, C+E, B+E odpowiednio do posiadanych kat. D, C, E

 

Rozporządzenie powstało na podstawie listu intencyjnego podpisanego przez polskiego Ministra Transportu i jego odpowiednika z Tajwanu. List intencyjny wszedł w życie 12 lutego 2013 r.

 

 

Podziel się