infoCAR

Zaloguj się

Bez prawa jazdy na 3 miesiące nie tylko za prędkość

Utworzono: 22-05-2015 0:00

Od poniedziałku 18 maja wielu kierowców straciło prawo jazdy na 3 miesiące. Części z nich policja zatrzymała dokument wcale nie za to, że znacząco przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym…

Policyjny radiowóz, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Policyjny radiowóz, źródło: materiały własne www.info-car.pl

Zgodnie z nowymi przepisami za przewożenie dwóch nadliczbowych pasażerów kierowca zostaje ukarany przez policję odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Art. 135. 1. Policjant:
(…)
1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu
polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub
b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;
(…)
1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza:
1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem;
2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym, samochodem ciężarowym lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

Przepis dotyczy zarówno kierowców prowadzących samochód osobowy, jak również kierowców zawodowych wykonujących odpłatny przewóz osób np. autobusem, busem do 3,5 tony lub każdym innym pojazdem.

Do zatrzymania prawa jazdy kierowcy zawodowego doszło już np. w Jaworze, gdzie do kontroli policjanci zatrzymali busa marki Volkswagen:

„Pojazd był przystosowany do przewozu 18 pasażerów. Podczas kontroli okazało się, że kierowca zabrał 7 osób więcej. Policjanci w związku z powyższym zatrzymali siedzącemu za kierownicą VW, 47 - letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha, prawo jazdy. Został on ukarany również mandatem w wysokości 500 złotych, a na jego konto wpłynęło 7 punktów karnych” – źródło www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Żeby w podobny sposób stracić prawo jazdy nie trzeba jednak przewozić aż tylu nadliczbowych pasażerów. Wystarczy, że w pięciomiejscowym samochodzie kierowca będzie przewoził na tylnej kanapie 5 osób (o dwie za dużo) i to już wystarczy, by policjant w razie kontroli zatrzymał dokument. Wożenie kogokolwiek na kolanach oprócz tego, że jest nielegalne, jest również skrajnie niebezpieczne. W razie wypadku, a już zwłaszcza dachowania, taka osoba nie jest chroniona pasami bezpieczeństwa, a w dodatku stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych osób znajdujących się w kabinie pojazdu. Podczas dachowania, ciało nieprzypiętego pasażera przemieszcza się swobodnie w kabinie, zderzenie głowami  w takiej sytuacji bardzo często kończy się śmiercią obu osób…

Podziel się