infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

Bez pasów połowa odszkodowania

Utworzono: 06-10-2017 6:38

Kierowca wykupił wysokie odszkodowanie na życie, by w razie śmierci zabezpieczyć rodzinę. Niestety w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił życie, ale jego rodzina dostanie tylko połowę kwoty przewidzianego odszkodowania, bo kierowca jechał bez pasów.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Powyższy akapit dla wielu kierowców brzmi zaskakująco, ale tak właśnie wygląda orzecznictwo polskich sądów w kwestii odszkodowań, gdy kierowca lub pasażerowie ponieśli śmierć lub doznali uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy podróżowali bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mowa oczywiście jedynie o sytuacjach, gdy osoby nie były zwolnione z obowiązku jazdy z zapiętymi pasami. Zwolnienie dotyczy jednak bardzo niewielkiej grupy kierowców i pasażerów, pozostali mają obligatoryjny obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy podróżują autem.

Pomniejszenie kwoty odszkodowania jest jak najbardziej zgodne z polskim prawem i wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego:

Art. 362
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Jazda bez pasów bezpieczeństwa, które zdecydowanie zwiększają szansę na przeżycie wypadku, stanowi okoliczność, gdzie zastosowanie znajdzie zacytowany przepis. Jak wynika z wyroków sądów, które zajmowały się tożsamymi sprawami, pasy bezpieczeństwa pozwalają zwiększyć szansę na przeżycie wypadku o 50% (dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i o tyle właśnie pomniejszane są odszkodowania, gdy: „poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody”. Wspomniane 50% bardzo często znajduje zastosowanie w tego typu sprawach.

Art. 362 kodeksu dotyczy jednak nie tylko pasów bezpieczeństwa. Przepis jest stosowany również w innych okolicznościach zaistnienia wypadków drogowych. Kwota odszkodowania może zostać pomniejszona również wówczas, gdy kierowca np.: przekroczył dopuszczalną prędkość, kierowca świadomie podróżował niesprawnym pojazdem, jechał nocą bez oświetlenia itd. Pomniejszenie kwoty odszkodowania jest określane na podstawie procentowego udziału w zaistnieniu szkody, a każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Nie ma wątpliwości, że w sytuacji, gdy kierowca przyczynił się do powstania szkody, ubezpieczyciel skorzysta z prawa do wypłacenia mniejszego odszkodowania. Nie zrobi tego, gdy kierowca nie da mu do tego powodów. Nie jest to trudne - wystarczy stosować się do przepisów ruchu drogowego.

 

Podziel się