infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

48,2 mld zł – tyle kosztowały wypadki drogowe w 2015 r.

Utworzono: 15-12-2016 20:37

Z raportu przedstawionego Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że łączny koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce, które miały miejsce w 2015 r. wynosi 48,2 miliarda złotych, co stanowi prawie 3% produktu krajowego brutto (PKB).

W przypadku nawet niegroźnie wyglądającej kolizji, koszty osbługi służb mogą być bardzo duże.Materiały własne InfoCar

W przypadku nawet niegroźnie wyglądającej kolizji, koszty osbługi służb mogą być bardzo duże.Materiały własne InfoCar

Z raportu przygotowanego przez  Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie wynika, że największy koszt stanowiły wypadki drogowe 33,6 mld zł, niższy koszt stanowiły kolizje drogowe 14,6 mld zł. Na obliczenia złożyło się bardzo wiele czynników, ale przede wszystkim społeczne koszty wypadków i policyjne statystyki. Te natomiast mówią, że w 2015 roku w 32 701 wypadkach zginęły 2 904 osoby, a 39 457 zostało rannych. Badacze przy szacowaniu kosztów pod uwagę brali takie czynniki jak koszty prac służb policyjnych i ratowniczych, koszty usług prosekcyjnych i pogrzebu, koszty hospitalizacji, koszty postępowania karnego, koszty rekompensat i zadośćuczynienia, straty materialne, straty gospodarcze kraju itd.

Instytut oszacował, że koszt jednej ofiary śmiertelnej wynosi 2,05 mln zł, ofiary ciężko rannej na 2,3 mln zł, a ofiary lekko rannej na 26,7 tys. zł. Koszt ofiary ciężko rannej jest wyższy niż ofiary śmiertelnej ze względu na to, że osoby, które poważnie ucierpiały w wypadkach drogowych zazwyczaj wymagają bardzo kosztownego i długiego leczenia, rehabilitacji, a także kosztów socjalnych co dodatkowo obciąża budżet państwa. Oprócz tego oszacowano średni koszt jednostkowego wypadku drogowego na kwotę 1,02 mln zł oraz kolizji drogowej na 40,5 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Oprócz samych kosztów wypadków drogowych, pod uwagę należy wziąć straty poniesione z tytułu utraty człowieka na rynku pracy lub jego czasowej nieaktywności zawodowej. Chodzi o kwotę 29,4 mld zł. w samym 2015 r.

Okazuje się zatem, że bezpieczeństwo ruchu drogowego ma bardzo wymierny wpływ na stan finansów państwa. Nie powinny zatem dziwić działania administracji państwowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i jakkolwiek nie zabrzmiałoby to bezdusznie – to się po prostu opłaca.

Link do pełnego raportu na ten temat: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf

Podziel się