infoCAR

Jesteś w naszym starym serwisie.

Serwis działa, niedługo wszystkie usługi będą w nowym info-car.pl

Zaloguj się

1 października 2018 r. kierowcy pojadą bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Utworzono: 02-07-2018 14:26

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, dzięki któremu od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. W razie kontroli drogowej, policja potrzebne informacje uzyska online przy pomocy systemów informatycznych.

Materiały własne InfoCar

Materiały własne InfoCar

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchyla w art. 38 punkty 2 i 3 Kodeksu drogowego, które mówią kolejno:

Art. 38. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (…)

UWAGA! Ustawa nie uchyla obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy oraz ewentualnych innych dokumentów np. orzeczenia lekarskiego itd.

Brak obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego lub dowodu tymczasowego, nie oznacza, że można go nie odebrać z urzędu. Dowód tymczasowy (pozwolenie czasowe) właściciel otrzymuje przy załatwianiu formalności związanych z rejestracją pojazdu. Dopuszcza on pojazd do ruchu na okres do 30 dni. Po upłynięciu tego okresu, zabronione jest kierowanie nim na drogach publicznych. W celu zapewnienia sobie możliwości użytkowania pojazdu, należy przed końcem wspomnianego okresu, odebrać docelowy dowód rejestracyjny z wydziału komunikacji.

Więcej na temat konsekwencji korzystania z  przeterminowanego pozwolenia czasowego w naszym artykule: http://info-car.pl/infocar/artykuly/przeterminowane-pozwolenie-czasowe.html

To samo tyczy się obowiązkowego ubezpieczenia OC. Brak konieczności posiadania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, nie zwalnia kierowców z obowiązku wykupienia go. W razie uchylenia się od obowiązku, kierowca zostanie ukarany wysoką grzywną sięgającą nawet 4 tys. zł.

Zmiana przepisów jest możliwa dzięki rozwojowi publicznych systemów informatycznych, a w szczególności Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP – część składowa systemu CEPiK). Dostęp do bazy danych na temat każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce ma każdy policjant drogówki. Żeby zweryfikować dane dotyczące np. przeglądu technicznego, wystarczy widoczny dla każdego numer rejestracyjny.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym sprawia, że kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą nieporęcznego dowodu rejestracyjnego. Wystarczy znacznie bardziej poręczne prawo jazdy. Wygoda kierowców na tym się jednak nie kończy. Do korzystania z auta, wystarczą teraz tylko kluczyki, to w znacznym stopniu wpłynie na bardziej komfortowe korzystanie z pojazdu przez dwóch lub więcej kierowców. 

Podziel się