infoCAR

Zaloguj się

Zmiany danych administracyjnych

W celu wymiany (poprz. wznowienia) karty z powodu zmiany danych administracyjnych, należy złożyć następujące dokumenty:

 • formularz wniosku - dostępny w formacie PDF w zakładce „Procedura składania wniosku o nową kartę”
 • kopię prawa jazdy, wykonaną w skali 2:1;
 • fotografię kierowcy:
  • rozmiar: 3,5 cm X 4,5 cm
  • białe tło
  • bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost
  • podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty za nową kartę
 • wymienianą kartę

W części C wniosku należy zaznaczyć, iż wnosi Pan/Pani o wymianę (poprz. wznowienie) karty z powodu zmiany danych administracyjnych.

Opłatę za wydanie nowej karty kierowcy należy uiścić na numer rachunku bankowego PWPW S.A.:

numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
(w tytule opłaty należy wpisać PESEL lub NIP, imię i nazwisko kierowcy/technika/właściciela przedsiębiorstwa)

 


Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowy S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszaw
z dopiskiem: STC

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wymianę (poprz. wznowienie) karty za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

Reklama