infoCAR

Zaloguj się

Poznaj dokument - Karta warsztatowa

Karta warsztatowa przewidziana jest dla uprawnionych techników zajmujących się obsługą serwisową tachografów cyfrowych. Karty te zabezpieczone są PIN-em i personalizowane dla technika warsztatowego.

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrotekst

Tło giloszowe - tło powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Tło wykonane z linii giloszowych o różnej grubości. Gilosz

Mikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Farba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia. OVI

Gilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Gilosze

Tło wykonane drukiem irysowym, w efekcie którego otrzymujemy ciągłe przejścia kolorów miedzy sobą. Druk irysowy

  • Kartę warsztatową wnioskować mogą podmioty prowadzące warsztaty oraz inne uprawnione podmioty, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85
  • Karta warsztatowa identyfikuje technika warsztatowego oraz umożliwia aktywację, kalibrację, testowanie i pobieranie danych z tachografu.
  • Karta warsztatowa wydawana jest na 1 rok, jednak nie dłużej niż okres ważności uprawnienia technika.
  • Do karty warsztatowej zawsze przypisywany jest numer PIN.
  • Warsztat jest zobowiązany do zwrócenia kart w przypadku przerwy w zatrudnieniu technika warsztatowego.
  • Jeżeli nie można zwrócić karty (tzn. karta została zagubiona/skradziona) warsztat jest zobowiązany do powiadomienia podmiotu wydającego karty.
  • Karta warsztatowa nie zostanie wydana w przypadku, kiedy warsztat jest również przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego(Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85).