infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

Poznaj dokument - Karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorstwa przewidziana jest dla firm zajmujących się przewozem drogowym osób i towarów a służących do blokowania i odblokowywania tachografów w celu zabezpieczenia dostępu do danych przedsiębiorstwa.

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrotekst

Tło giloszowe - tło powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Tło wykonane z linii giloszowych o różnej grubości. Gilosz

Mikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Mikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy. Mikrodruk negatywowy

Farba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia. OVI

Gilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy. Gilosze

Tło wykonane drukiem irysowym, w efekcie którego otrzymujemy ciągłe przejścia kolorów miedzy sobą. Druk irysowy

  • Kartę przedsiębiorstwa wnioskować mogą przewoźnicy drogowi lub inne podmioty wykonujące przewozy drogowe, będące właścicielami lub użytkownikami pojazdów samochodowych objętych obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.
  • Karta przedsiębiorstwa identyfikuje firmę i umożliwia:
    • Dostęp do wszystkich danych umieszczonych w tachografie związanych z daną firmą w celu ich wyświetlenia, pobrania i drukowania.
    • Blokowanie dostępu innej firmy do danych własnego przedsiębiorstwa.
  • Karta przedsiębiorstwa wydawana jest na okres 5 lat.
  • Karta przedsiębiorstwa nie zostanie wydana w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo prowadzi warsztat wykonujący kalibrację i aktywację tachografów cyfrowych.